Axkid järjestää selkä menosuuntaan turvaistuimien päivän Puolassa, jotta lapsiturvallisuus autossa tulee tietoisuuteen!

Toukokuun 23. päivänä 2019 Axkid järjesti taaksepäin suunnattua turvaistuinta käsittelevän päivän Puolassa. Tämä elämän tärkeä tapahtuma, jossa Axkid pyrki herättämään tietoisuutta ja jakamaan tietoa lasten turvallisuudesta autossa sekä lasten matkustamisesta taaksepäin suunnatussa turvaistuimessa mahdollisimman pitkään. Olemme varmoja, että suurempi tietoisuus tekee eron ja pelastaa lasten henkiä.
Taaksepin suunnattu turvaistuin -päivä oli suljettu tapahtuma, joka pidettiin Ruotsin suurlähetystössä Puolassa yhteistyössä Ruotsin suurlähetystön kaupallisen neuvonantajan kanssa.

Tämän tärkeän tapahtuman aikana kokoontuivat hallituksen edustajat, julkisen hallinnon edustajat, vakuutusyhtiöt sekä kaikki asiantuntijat liikenneturvallisuudesta tiellä. Mukana oli myös kiinnostuneita toimittajia, vanhempia ja bloggaajia. He kokoontuivat osallistumaan ja keskustelemaan takaperin suunnatun turvaistuimen tärkeydestä ja siitä, miten voimme yhdessä lisätä tietoisuutta ja auttaa toisiamme varmistamaan, että kaikki autossa matkustavat lapset ovat turvassa Puolassa.

Poland Rear-Facing-Day

Kun kyse on turvallisuudesta, yksi maailmanlaajuisen keskustelun tärkeimmistä aiheista on tieliikenteen tilanne – viimeisimmän Maailman terveysjärjestön raportin mukaan liikenneonnettomuudet ovat kahdeksanneksi yleisin kuolinsyy kaikenikäisille ihmisille. Tilanne on kärjistynyt lasten ja nuorten aikuisten (5–29-vuotiaiden) keskuudessa, joille tieliikenneonnettomuudet ovat yleisin kuolinsyy.

Puolassa lähes kaksi viidesosaa (38%) vanhemmista ylittää nopeusrajoituksen kuljettamansa lapsen kanssa autossa, mutta vastuuntunto lasten turvallisuudesta autossa on kasvanut. Yli 90% vanhemmista uskoo, että heidän lapsensa kohtaavat nyt enemmän vaaroja kuin lapsuudessaan, mutta liikenneturvallisuuteen liittyy kolme suhteellisen yksinkertaista toimenpidettä: hidastaminen, varovaisempi ajotapa sekä uusien teknologioiden hyödyntäminen, jotka edistävät lapsen turvallisuutta.

Ruotsi on tullut edelläkävijäksi lasten henkien pelastamisessa tiellä, pääasiassa taaksepäin suunnattuja turvaistuimia koskevien suositusten ansiosta. Astronautteihin innoittuneena professori Bertil Aldman keksi ensimmäisen taaksepäin suunnatun turvaistuimen 1960-luvulla Göteborgissa, Ruotsin länsirannikolla.

Taaksepäin suunnatun turvaistuimen päivänä Puolassa meillä oli paljon johtavia liikenneturvallisuuden asiantuntijoita niin Puolasta kuin Ruotsistakin, jotka osallistuivat ja jakoivat tietoaan ja kokemuksiaan tämän päivän aikana:
Mainitaksemme joitakin taaksepäin suunnatun turvaistuimen päivän puhujia Puolassa, oli muun muassa:

Tommy Pettersson,
Maailman johtavia asiantuntijoita lasten turvallisuuden alalla autoissa ja Ruotsin kansallisen tien- ja kuljetustutkimuslaitoksen (VTI) johtaja.

Daniel Lundgren,
Asiantuntijaehdokas kansainvälisen standardointiorganisaation (ISO) puolesta, joka vastaa lasten turvaistuinten teollisuudelle tärkeiden standardien asettamisesta. Axkidin turvallisuudesta ja standardienmukaisuudesta vastaava pääasiantuntija.

Konrad Romik,
Puolan kansallisen liikenneturvallisuusneuvoston sihteeri.

Andrzej Kwapiński,
Suuri vaikuttaja taaksepäin suuntautumisen osalta Puolassa, Puolan suurimman erikoistuneiden turvaistuimien asiantuntijaverkoston luoja. On Eight Stars -yrityksen omistaja ja Axkidin virallinen jakelija Puolassa.

Axkid Rear-Facing-Day Poland

Axkid järjesti tämän tapahtuman ensimmäistä kertaa Puolassa, vaikka Axkid onkin järjestänyt tämän tapahtuman jo toisen vuoden peräkkäin, ensimmäinen tapahtuma pidettiin Ruotsin suurlähetystössä Madridissa, Espanjassa.

Axkid haluaa edistää turvallisuusajattelua ja varmistaa, että kaikki autossa matkustavat lapset ovat turvassa. Uskomme, että kokoamalla asiantuntijat, vanhemmat ja hallituksen edustajat jakamaan suurta tietoa ja kokemusta voimme lisätä tietoisuutta taaksepäin suunnatusta turvaistuimesta ja yhdessä tehdä eron. Olemme varmoja, että suurempi tietoisuus tekee eron ja pelastaa lasten henkiä.

Axkid Rear-Facing-Day Poland

Axkid Rear-Facing-Day Poland

 

Lähde:
https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2018/en/

http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualności/pzu-opublikowal-nowy-raport-bezpieczne-dziecko-2018/