NTF: Nullvisjonen og bakovervendte bilstoler gjør en forskjell!

Sverige er best i verden når det gjelder barns sikkerhet i bil. Nullvisjonen (målet om at ingen skal omkomme eller bli skadet i trafikkulykker i Sverige), de sikreste veiene i EU og det at barna sitter i bakovervendte bilstoler nevnes som noen av årsakene. Axkid kontaktet Lilian Korsár, informasjonsansvarlig og foreleser i NTF Väst. NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) er en ideell organisasjon i Sverige som jobber med trafikksikkerhet.

Hva mener du og NTF er årsaken til at Sverige er sikrest i verden?

– 2017-målingen viste at 253 mennesker omkom i trafikken i Sverige. At bakovervendte bilstoler har en avgjørende betydning for barns sikkerheti trafikken kan ikke understrekes nok!
I Sverige har vi dessuten tester og merkeordninger av høy standard. E-godkjenning (ECE R44) betyr at bilstolen er godkjent i hele Europa. I-size (un R129) er en modernisert E-godkjenning som stiller strengere krav til blant annet sidekollisjonsbeskyttelse. Her tok man først for seg Isofix-monterte bilstoler, ettersom de ikke var med i E-godkjenningen. I-size benytter klassifisering etter lengde i stedet for vekt. Den tredje merkingen, Plusstesten, er en supplerende og frivillig test. Det er en strengere test som garanterer at barnet ikke utsettes for livstruende nakkeskader ved en eventuell frontkollisjon. I dag er det bare bakovervendte bilstoler som er godkjent i henhold til Plusstesten.

Bakovervendte bilstoler er en svensk oppfinnelse – ligger Sverige fortsatt i forkant av utviklingen?

– Det har jeg ingen tall på, men tar det nærmest for gitt. Vi har jo lenge snakket varmt om bakovervendt bilkjøring, og mange land ligger langt etter på dette området. Selv om ingen lov sier at barn skal sitte bakovervendt, er det likevel helt naturlig for oss i Sverige. Loven krever imidlertid at du har godkjent utstyr tilpasset barn opptil 135 centimeter. Dessuten vet jeg at flere land betrakter nullvisjoneni Sverige med stor interesse.

Føres det statistikk som sammenligner landene?

– I Sverige har vi informasjonssystemet Strada, der opplysninger om alle ulykker som skjer i landet skal innrapporteres av politiet og alle akuttsykehus. Type ulykke, hendelsesforløp og så videre. Statistikken gir ganske god oversikt: 253 omkomne i 2017 er tall fra nettopp Strada. Jeg vet ikke om andre land har lignende samleopplysninger, så det blir vanskelig å sammenligne dem med Sverige.

Hva er din rolle i NTF Väst?

– Jeg jobber med trafikksikkerhet for barn i bil. Vi arrangerer “drop in” i utstillingslokalet vårt annenhver torsdag, der foreldre kan komme og se forskjellige bilstoler. Det beste med denne ordningen er at foreldrene får testet hvilken bilstolsom passer til nettopp deres bil eller barn og få uavhengige råd. Dessuten foreleser jeg om barn og trafikksikkerhet i foreldregrupper på helsestasjoner og lignende.

Hva er de vanligste spørsmålene du får fra vordende eller nybakte foreldre?

– Hvordan bilstolen skal monteres, hva må man tenke på – de fleste spørsmålene dreier seg gjerne om helt grunnleggende ting. Men vi får ofte reaksjoner på anbefalingen om å bytte fra babystol til bakovervendt bilstol etter ca. seks måneder. De fleste tror at babystolen skal brukes til barnet vokser ut av den, men det stemmer ikke. Jeg opplever også at mange tror at baksetet er det tryggeste stedet for en bilstol, men det spiller faktisk ingen rolle. Plasserer man bilstolen i forsetet, er det imidlertid kjempeviktig å deaktivere airbagen.

Har dere noen gode samarbeidspartnere?

– Ja, blant annet Axkid, som er snille og gir oss aktuelle bilstoler til utstillingslokalet så foreldrene kan prøve. Vi er jo en ideell organisasjon, og setter naturligvis stor pris på samarbeidet.
Alle de tre NTF-forbundene i Västra Götaland samarbeider med Västra Götalandsregionen, noe som også er helt fantastisk. Det gjør arbeidet vårt økonomisk bærekraftig, enkelt, trygt, og vi kan jobbe forebyggende uten hele tiden å måtte tenke økonomi. Takket være subsidier er prisen for å leie en babystol i ni måneder rundt 400 SEK, noe som er veldig rimelig. En slik ordning er bare helt fantastisk, og drømmen ville naturligvis være at også resten av landet fikk de samme fordelene!

Foto Lilian Korsár: Angela Aylward