Bakåtvänt åkande – upp till 5 gånger säkrare

Varför uppmanar vi på Axkid att barn ska resa bakåtvänt så länge som möjligt? Det enkla svaret är att det är upp till 5 gånger säkrare. I den här artikeln kan du läsa om de viktigaste anledningarna till att bakåtvända bilbarnstolar är säkrare.

Varför är en bakåtvänd bilbarnstol så mycket säkrare?

Huvudorsaken till att en bakåtvänd bilbarnstol är säkrare är på grund av det stöd den ger barnets huvud och nacke vid en kollision. I förhållande till resten av kroppen utgör ett barns huvud hela 25 % av barnets totala kroppsvikt. För att ge lite perspektiv på detta, utgör en vuxens huvud bara 6% av den totala kroppsvikten. När du placerar ett barn bredvid en vuxen kan du se hur mycket större huvudet är i proportion till den totala storleken på ett barn jämfört med storleken på huvudet och den vuxnes kropp. Förutom barnets tunga huvud är nacken väldigt sårbar eftersom den är ännu inte är helt färdigutvecklad. Denna kombination gör det ännu viktigare att skydda och ge barnets nacke extra stöd så länge som möjligt.

why is rear facing safer? article 3 – learn all about rear facing car seats safety

Krocktester – Bakåtvänd bilbarnstol vs framåtvänt

I frontalkrocktester har det visat sig att krafterna som påverkar nacken är upp till fem gånger större när barnet sitter framåtvänd jämfört med en bakåtvänd bilbarnstol. Grafen illustrerar den enorma skillnaden i nackkrafter som barnet utsätts för i en frontalkollision i en bakåtvänd bilbarnstol (grön linje) och framåtvänt (röd linje). Vid en kollision i en framåtvänd bilbarnstol överförs krockkrafter till barnets nacke, vilket skapar enorma spänningar i nacken. En bakåtvänd bilbarnstol största fördel är att den stödjer hela barnets rygg, nacke och huvud. Den fördelar ut krockkrafterna över ett större område och minskar avsevärt på krafterna som verkar på den känsliga nacken. Därför ger en bakåtvänd bilbarnstol ditt barn bättre skydd och minskar risken för skador vid en kollision. Filmen visar visuellt denna skillnad under ett krocktest.

Rear-facing vs forward-facing – Crash test results - Article 3 – Learn all about rear-facing car seats safety

Vi rekommenderar bakåtvänt åkande – för ditt barns säkerhet

Vårt mål på Axkid är att alla barn åker bakåtvänt så länge som möjligt, för deras egen säkerhet. De allmänna rekommendationerna i Sverige är att ditt barn ska åka bakåtvänt minst upp till 4 års ålder. Även om det inte finns några lagar i Europa som reglerar bakåtvänt åkande rekommenderar Axkid alltid bakåtvända bilbarnstolar ända upp till 6-7 års ålder, för ditt barns säkerhet. Vidare rekommenderar vi en bilbarnstol som anpassar sig efter ditt växande barn, erbjuder en hög komfort och som gör det bekvämt för ditt barn att åka bakåtvänt så länge som bara möjligt.