Obligatoriska tester och regler för bilbarnstolar

När man ger sig in i bilbarnstolsvärlden är det bra att veta lite om regler och lagar kring bilbarnstolar. Alla bilbarnstolar som säljs i Europa måste vara testade och godkända enligt antingen UN R.44 eller UN R.129.

  • UN R.44 – I detta reglemente är bilbarnstolar godkända efter barnets vikt och det finns totalt fem fördefinierade viktgrupper, där en stol kan godkännas för flera av dessa.
  • UN R.129(i-Size) – är en godkännandekategori inom R.129. Här är bilbarnstolarna godkända efter barnets längd, men även genom en övre viktgräns för bilbarnstolar med ISOFIX. Detta godkännande inkluderar även sidokrocktester.

Utöver de obligatoriska reglerna har de flesta länder sina egna lagar gällande bilbarnstolar. Dessa lagar kan skilja sig åt, så se till att ta reda på vad som gäller i landet du befinner dig i eller ska resa till.

plustest logo article 2 – car seat laws and regulations

 

Det svenska Plustestet

Det finns några tuffare tester som garanterar en extra hög krocksäkerhet för ditt barn. Svenska Plustestet är ett sådant test och innebär att bilbarnstolen testas med högre hastighet och kortare bromssträcka.  Det svenska plustestet är ett av de mest krävande testen att klara av och till skillnad från andra godkännanden är plustestet ett frivilligt test. Det är upp till tillverkaren att bestämma om de vill plustesta bilbarnstolen eller inte. En plustestad bilbarnstol garanterar att ditt barn inte utsätts för livshotande höga nackkrafter vid en frontalkollision. I Sverige är vi världsledande när det kommer till barnsäkerhet i bil och det är därför inte förvånade att plustestet är ett svenskt godkännande. Plustestet är ett kompletterande test som utförs av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, på bilbarnstolar som är avsedda för den europeiska marknaden. Plustestade bilbarnstolar finns i två utföranden när det kommer till godkännanden, max 18 kg med ISOFIX eller max 25 kg för bältesmonterade bilbarnstolar. Testet innehåller även speciella sensorer som mäter krafterna på barnets nacke under det höga krockvåldet. Alla bakåtvända bilbarnstolar från Axkid har klarat Plustestet.

Ingen framåtvänd bilbarnstol har klarat Plustestet

Hittills har ingen framåtvänt bilbarnstol klarat av plustestet eftersom nackkrafterna på krockdockan blir för höga. Framåtvända bilbarnstolar ger inget skydd eller stöttning för huvudet och vid en frontalkrock blir helt enkelt belastningen i nacken livshotande hög.

Bilden visar PlusTest-logotypen som du kan leta efter som konsument för att vara säker på att bilbarnstolen har den extra höga krocksäkerheten.

Vill du lära dig mer om Plustestet? Läs mer här.