Axkid ONE – Plustestad

Axkid ONE är plustestad och ansluter sig till resterande av Axkids bakåtvända plustestade utbud av bilbarnstolar. Med ett utbud där alla bakåtvända bilbarnstolar nu är plustestade garanteras en hög säkerhet genom att ditt barn inte utsätts för livshotande höga nackkrafter vid en frontalkollision. Men hur kan detta garanteras? Och vad är egentligen ett plustest?

Vad är ett plustest?

För att en bilbarnstol ska få säljas måste den genomgå en rad olika obligatoriska säkerhetstester enligt gällande reglementen (UNECE R44 & R129). Plustestet däremot är ett frivilligt test som ställer ännu högre krav på bilbarnstolens säkerhet. Plustestet utgörs nämligen av en mycket tuffare krock samtidigt som det också ställer krav på de krafter som barnets nacke utsätts för vid en frontalkollision. Detta innebär att en stol som har klarat både de obligatoriska testerna och plustestet ger ditt barn en extra säkerhet. [1]

Den extra säkerheten grundar sig huvudsakligen i de extrema påfrestningar som bilbarnstolen utsätts för under ett plustest. I jämförelse med de obligatoriska testerna innebär ett plustest:

  • Högre krockhastighet – Vid plustestet används en högre hastighet vilket orsakar större krockvåld, vilket i sin tur innebär större belastning på bilbarnstolen och krockdockan
  • Kortare inbromsning – I plustestet är också inbromsningssträckan kortare vilket också orsakar större krockvåld. I kombination med den högre hastigheten blir alltså den resulterande belastningen på stol och docka avsevärt mycket högre än vid de obligatoriska testerna.
  • Nacksensorer – Under ett plustest kravställs belastningen på krockdockans nacke genom att under krocken noggrant mäta att nackkrafterna inte är för höga. En livsviktig parameter som i dagsläget inte ingår i de obligatoriska testerna.

 

Plustestet är helt enkelt framtaget för att göra valet av bilbarnstol lättare genom att tydligt visa vilka stolar som är extra säkra för ditt barn.

Axkid ONE är Axkids senaste stol att bli plusgodkänd och den första bilbarnstolen med ISOFIX i världen med märkningen 125cm. Stolar som ingår i det nya i-Size reglementet Plustestas nämligen i centimeter istället för vikt. Detta innebär att stolen är plustestad och godkänd upp till 125cm, vilket ger stora möjligheter att förlänga det bakåtvända åkandet och ditt barns säkerhet ytterligare.

Alla Axkids bakåtvända bilbarnstolar är plustestade vilket vi är otroligt stolta över. Barns säkerhet är vår högsta prioritet och tack vara plustestet kan vi garantera en hög krocksäkerhet.

 

[1]

Plustest (ntf.se)