Bakåtvänt åkande banar väg för ett säkrare Europa

Den 5 maj är det Barnsäkerhetens dag. I samband med detta introducerar det Göteborgsbaserade bilbarnstolsföretaget Axkid ”Back to the Future” – ett initiativ som handlar om att göra trafiken säkrare genom bakåtvänt åkande. Idag saknas nödvändig lagstiftning i både Sverige och Europa kring bakåtvänt åkande, som i förlängningen skulle kunna rädda liv.

Vänd inte för tidigt. Det vill vi uppmana till med kampanjen ”Back to the Future”. Barn som sitter framåtvänt löper upp till fem gånger större risk att dö eller skadas allvarligt i trafiken, enligt statistik från Transportstyrelsen. Under de senaste tio åren har 8 100 barn omkommit i trafiken och det går att se stora skillnader i Europa, med lägre dödstal i Norden och högre dödstal i östra Europa, enligt EU-kommissionens statistik. Den svenska rekommendationen är att barn ska sitta bakåtvänt till minst fyra års ålder. Rekommendationen följs dock alltför sällan. Enligt Folksams senaste undersökning sitter hela 70 procent av svenska barn framåtvänt redan vid fyra års ålder. I övriga Europa vänder man barnen framåtvänt redan vid ett års ålder, något som visas i det stora antalet olyckor med dödligt utfall.

Som ett första steg i det påbörjade förändringsarbete har Axkid skapat en global informationskampanj. Kampanjsidan fungerar som en arena för medverkan i syfte att samla röster och stöd för att driva frågan om barntrafiksäkerhet i Europa.

  • En förändring måste ske, och det snarast. Det mest värdefulla vi har är våra barn, men trots detta finns det ingen lagstiftning som säkerställer barnsäkerhet i trafiken. Med initiativet ”Back to the Future” hoppas vi att kunna engagera och skapa debatt kring barns rätt till högsta säkerhet

Daniel Johanson, VD på Axkid.

Varken en nationell eller europeisk nollvision om dödsfall i trafiken går att uppfylla utan ökat bakåtvänt åkande. Trots att Sverige är ett föregångsland när det kommer till trafiksäkerhet och trafikforskning, som gett visst avtryck i övriga Europa, skadas barn allvarligt i trafiken till följd av framåtvänt åkande. Därför behövs starkare lagstiftning och hårdare krav.

  • Faktan är tydlig, tester från frontalkrockar visar att krafterna som barnets känsliga nacke utsätts för är upp till fem gånger större när barnet åker framåtvänt jämfört med bakåtvänt. En bakåtvänd bilbarnstol omfördelar kraften vid en kollision, vilket gör att risken för allvarliga nackskador och dödsfall kraftigt minskar

Daniel Lundgren, Säkerhetschef på Axkid.

Större biltillverkare arbetar för att barn ska kunna färdas säkert i trafiken. Som exempel satsar Volvo Cars, som vi nyligen slutit avtal med, på intelligenta AI-system som ska förhindra olyckor. Trots biltillverkares uppmaningar om att använda bilbarnstolar, används de sällan tillräckligt av konsumenter, eller på korrekt sätt. Tyvärr kommer olyckor i trafiken fortsätta att ske. Det gäller att öka medvetenheten om säkerhetsåtgärder så enkla som bakåtvänt åkande. Vi behöver dock bli fler som tar ansvar och engagerar sig för ett säkrare Europa.

  • Med ”Back to the Future” vill vi blicka framåt mot hårdare krav och lagstiftningar om bakåtvänt åkande i hela Europa. Men vi klarar inte det på egen hand, alla aktörer måste hjälpas åt, från den enskilda individen till de största aktörerna på marknaden. I slutänden handlar det om en enda sak – att rädda barns liv.

Daniel Johanson

Läs mer & delta