Så skyddas ditt barn vid bakåtvänt åkande

 

Bakåtvänt åkande har bevisats vara upp till fem gånger säkrare för barn jämfört med framåtvänt åkande. Trots det är det många barn som åker framåtvänt alltför tidigt. Oavsett bilbarnstolens design, ändras inte ett barns utveckling eller vikten av att skydda varje del av våra sårbara barn. Låt oss gå igenom det här viktiga ämnet en gång för alla:

  • Huvudet utgör stor del av kroppsvikten
    Som vi vet är ett barns huvud oproportionerligt i relation till den lilla kroppen, och utgör upp till 25% av den totala kroppsvikten. Detta kan jämföras med en vuxen vars huvud väger ungefär 6% av kroppsvikten. Dessutom är barnets nacke extra känslig då den inte är fullt utvecklad. Den känsliga nacken i kombination med huvudets vikt gör det mycket viktigt att skydda barnets nacke så länge som möjligt.
  • Nacken skyddas från extrema krafter
    Tester från frontalkrockar visar att krafterna som nacken utsätts för är upp till fem gånger större när barnet åker framåtvänt jämfört med bakåtvänt. Vid en krock i framåtvänd bilbarnstol trycks kroppen ut från bilbarnstolen med endast säkerhetsbältet som håller överkroppen på plats, medan huvudet fortsatt åker framåt. Detta resulterar i att krafterna från krocken överförs på barnets nacke vilket skapar enorm påfrestning på nacken. Den största fördelen med en bakåtvänd bilbarnstol är att den skyddar barnets hela rygg, nacke och huvud, eftersom krafterna distribueras över en större yta och därför minskar krafterna på nacken signifikant. Därför ger en bakåtvänd bilbarnstol ditt barn bättre skydd och minskar risken för allvarliga skador vid en krock.
  • Magens mjuka delar skyddas
    Säkerhetsbältet position är högst väsentligt för barnets säkerhet. Höftbältets position bör sitta över barnets starka bäcken höftben och inte över magen. Vid en krock skyddar det starka höftbenet barnet från allvarliga skador, medan om det placeras över magen är risken för att skada mjukdelar mycket högre.

Svenska myndigheter tar avstånd

Några framåtvända bilbarnstolar använder inte bilens bälte för att spänna fast barnet, utan använder istället en så kallad balkstols-teknologi. Den svenska Nationalföreningen för trafiksäkerhet (NTF) tar starkt avstånd från dessa typer av bilbarnstolar och påpekar att de är osäkra för barnen. Huvudanledningen till det är vad som benämns i punkt 3, nämligen att all kraft hamnar där balken är placerad – över magens mjuka och känsliga delar.

Försäkringsbolaget Folksam gjorde ett bilbarnstolstest med dessa typer av bilbarnstolar där samtliga av dessa hamnade i kategorin ”UNDVIK”. HÄR kan du läsa mer om testet. Folksam konstaterade att krockkrafterna på magens mjukdelar var mycket höga. Vidare refererade Folksam till krocktester utförda av Transport Canada som visade att balkstolar var ännu farligare, då det visade sig att vid vältningsolyckor och sidokrockar kastades barnen ut ur balkstolen.

SÅ….

För ditt barns säkerhet, välj alltid en bakåtvänd bilbarnstol som fungerar så länge som möjligt. Det skyddar ditt barns nacke, mjukdelar och säkerställer att ditt barn är så säkert som möjligt vid flera typer av krockar.