Bilbarnstolen Axkid Minikid räddade livet på tvåårig pojke!

Clodagh White och hennes två barn var inblandade i en mycket allvarlig bilolycka under förra året, där bilen utsattes för krockvåld från både höger och vänster sida samtidigt. Hennes tvåårige son överlevde den fruktansvärda bilolyckan tack vare att han satt i den bakåtvända bilbarnstolen Axkid Minikid.

Under juli månad förra året med knappt en halv kilometer från sitt hem var Clodagh White och hennes två barn inblandade i en mycket allvarlig bilolycka, där bilen utsattes för krockvåld från både höger och vänster sida samtidigt.

Det äldsta barnet på 12 år räddades med helikopter och fick livsuppehållande behandling efter olyckan. Clodagh själv bröt bäckenet, tillbringade flera veckor i rullstol och har genomgått omfattande ortopediska operationer.

Den yngsta pojken, två år och tio månader gammal, satt vid krocktillfället i en bakåtvänd bilbarnstol, Axkid Minikid, vilket räddade hans liv. Pojken lyftes upp till sin chockade pappa som kom till olycksplatsen.

På bilden syns bilen som var inblandad i kollisionen. Clodagh har själv skrivit följande:

”En bild säger mer än tusen ord. Om du inte är helt säker på om du ska välja en bakåtvänd bilbarnstol eller inte, titta noga på den här bilden. Den föreställer min bil efter en mycket allvarlig kollision som inträffande för nio veckor sedan. Lägg märke till att bilbarnstolen Axkid Minikid är det enda föremålet som inte har gått sönder eller slungats omkring. Bilbarnstolen gjorde sitt jobb. Den räddade min lille pojkes liv. Ta aldrig några chanser med dina allra käraste genom att tänka att ”vi ska ju bara åka en liten bit”. Vi skulle också bara åka en bit – och vi kom inte långt!”.

På grund av bristande kunskap hade Clodagh en framåtvänd bilbarnstol innan hon blev medveten om fördelarna med bakåtvända bilbarnstolar. I dag anser hon att nyblivna föräldrar bör strunta i alla onödiga barnprylar och i stället lägga lite mer pengar på en riktigt bra och säker bilbarnstol. Hon tycker också att det är viktigt att noga välja var och av vem man köper bilbarnstolen och att kontrollera att bilbarnstolen monteras korrekt i bilen. Bara några dagar före olyckan blev bilbarnstolen felaktigt monterad. Tack vare RSA-medarbetaren Ron Richardson och hans goda råd blev bilbarnstolen rätt monterad samma dag som olyckan inträffade.

”Det finns ingen som helst tvekan om att Axkid Minikid räddade livet på min lille pojke. Om han låg här tillsammans med mig på sjukhuset nu med bruten nacke och skadad ryggrad skulle de pengar som vi lagt på bilbarnstolen kännas fullständigt ovidkommande. Låt barnen sitta i bakåtvända bilbarnstolar så långt som det bara är möjligt!” – Clodagh White