Därför är Sverige bäst i världen på barnsäkerhet i bil!

Sverige är bäst i världen på att skydda barn i trafiken och det finns många anledningar till varför. Några faktorer är bland annat den bakåtvända bilbarnstolen, det svenska Plustestet, Sveriges vägar och Nollvisionen med långsiktigt mål att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige. 

Den bakåtvända bilbarnstolen är en svensk uppfinning

Den bakåtvända bilbarnstolen är en svensk uppfinning och med inspiration från astronauterna, uppfann professor Bertil Aldman vid Chalmers i Göteborg, den första bakåtvända bilbarnstolen på 1960-talet. I Sverige är det sedan länge känt att små barn ska sitta i en bakåtvänd bilbarnstol och är en av anledningarna till att väldigt få barn dör i trafiken i Sverige. Flera studier baserat på verkliga olyckor, visar att små barn som åker framåtvänt löper hela fem gånger högre risk att dö eller skadas svårt vid krock eller kraftig inbromsning, jämfört med barn i bakåtvända bilbarnstolar.

Det svenska Plustestet

En plustestad bilbarnstol garanterar att ditt barn inte utsätts för livshotade höga nackkrafter vid en frontalkollision. I Sverige är vi världsledande när det kommer till barnsäkerhet i bil och det är därför inte förvånande att Plustestet är en svensk standard. Vad många inte vet är att denna standard är extremt krävande och att många bilbarnstolar slutar i spillror efter genomgånget test. Det är flera faktorer som gör att plustestet extremt påfrestande. Det är högre hastighet än normalt jämfört med den hastighet som används vid våra europeiska standarder ECE R44 samt R129, även kallad ”i-Size”. Vid ett Plustest är det kort inbromsningssträcka vilket gör att påfrestningarna på bilbarnstolen blir brutala, ju kortare bromssträcka desto mer våldsamma blir krafterna. För att göra plustestet ännu svårare använder man inte bara högre hastighet och kortare bromssträcka utan man mäter även noggrant krafterna i krockdockans nacke med sensorer. Vilket gör att framåtvända bilbarnstolar inte har någon chans att klara plustestet eftersom nackkrafterna är för höga. Axkid har idag flera plustestade bilbarnstolar: Axkid Minikid, Axkid Move och Axkid Rekid.

Säkraste vägarna och Nollvisionen

Nollvisionen är det långsiktiga målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige. Sveriges riksdag beslutade 1997 att Nollvisionen skall gälla för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Nollvisionen har fångat omvärldens intresse och konceptet är antaget av flera andra länder och städer i världen. EU-kommissionen jämförde nyligen vägtrafiksäkerheten inom EU och då bedömdes Sveriges vägar vara de säkraste. Redan idag är Sverige bäst i världen på att skydda barn i trafiken och under 2015 dog endast ett barn som suttit i bil i samband med trafikolycka. Siffran är den lägsta sedan 50-talet.