Hur en enkel och säker installation kan rädda ditt barns liv


Forskning visar att över hälften av alla bilbarnstolar till viss del är installerade på fel sätt – siffror som är alarmerande och som i värsta fall kan vara skillnaden mellan liv och död i händelse av en olycka.

Varför installationen av bilbarnstolen är viktig

En bilbarnstol ska inte jämföras med en IKEA-möbel där en felaktigt monterad skruv i värsta fall leder till en ostadig hylla eller liknande. Avsikten med bilbarnstolen är att skydda ditt utsatta barn i händelse av en nödsituation. Med det sagt är installationen av bilbarnstolen väsentlig.

Olika bilbarnstolar installeras på olika sätt, men gemensamt för samtliga är att de är designade och utvecklade för att nå sin fulla potential när de är korrekt installerade. En bilbarnstol som inte är korrekt installerad kan därför påverka säkerheten för ditt barn negativt.

Välj en enkel och säker installation

Det första du kan göra för att underlätta installationen är redan innan du köper din bilbarnstol. För ditt barns skull, vänligen välj en bilbarnstol som du tycker är enkel att installera, då det minskar risken för att den mänskliga faktorn gör något fel under installationsprocessen.

På Axkid vet vi att vardagen kan vara stressig och att det som förälder är många orosmoment när det kommer till ditt barn. Barnets bilbarnstol behöver dock inte vara ett av dessa moment. Tidigt i designprocessen av våra bilbarnstolar strävar vi efter att installationen blir lika enkel som säker.

 73a2741

Tips för enkel installation

Ett exempel på en enkel och säker installation är den innovativa bakåtvända bilbarnstolen Axkid ONE 2, där installationen är felsäker och kan göras med sex enkla steg på mindre än 30 sekunder – ja, det är sant. Vid installation av Axkid ONE 2 finns olika säkerhetsindikatorer, som genom färg eller vårt ljudsystem säkerställer en korrekt, enkel och smidig installation.

Men hur är det med bältesmonterade bilbarnstolar, med dess rykten om långa och svåra installationer? För oss på Axkid är det ett minne blott med kluriga bältesinstallationer, detta tack vare storsäljarna Axkid Minikid. Alla tre utgåvorna (1, 2 och 3) av bilbarnstolen har de unika automatiska underförankringsbanden som gör det möjligt att vicka bilbarnstolen på plats. Vi måste dock nämna den senaste Axkid Minikid 3 som kommer med endast en bältesklämma, vilket möjliggör snabbare installation samt minskad risk för felinstallation. Och slutligen, för att hjälpa dig ännu mer, har en interaktiv 3D-guide utvecklats för att stödja dig under installationen av Axkid Minikid 3.

Download BILT – BILT Intelligent Instructions® (biltapp.com)