Framtiden är bakåtvänd

När det kommer till barn i bil är det inte alltid lätt att följa de råd som ges. I Sverige råder konsensus kring att bakåtvänt är det bästa alternativet – men runt om i Europa ser det inte likadant ut. Tyskland och Frankrike är bara två exempel på länder där många föräldrar får lära sig att göra precis tvärt om. Men det finns fler, livsviktiga anledningar till att bakåtvänt är rätt väg framåt. En bakåtvänd bilbarnstol reducerar barns skador med upp till 90 procent.

Studier visar tydligt att bakåtvända bilbarnstolar är betydligt säkrare än framåtvända alternativ. Små barn som åker framåtvänt löper hela fem gånger högre risk att dö eller skadas svårt vid krock eller kraftig inbromsning, jämfört med barn i bakåtvända bilbarnstolar. När en sådan händelse inträffar slungas allt som inte sitter fast i bilen framåt, och det fortsätter framåt till dess att något tar emot. Det resulterar i att kroppen fångas upp av bilbältet medan huvudet först kastas framåt och därefter rycks bakåt med full kraft.

Små barn är bräckliga
Ett litet barns kropp skiljer sig markant från en vuxen när det kommer till storlek, vikt och proportioner. Huvudet är stort och tungt i förhållande till resten av kroppen, och nacken är ömtålig. Samtidigt är nackmuskulaturen fortfarande outvecklad och både bröstkorg och revben mjukare än hos vuxna människor. Allt detta innebär att skadetoleransen är mycket mindre hos barn och att deras inre organ är sämre skyddade.

För vuxna hjälper krockkuddar, bältesförsträckare och andra skyddsåtgärder både vid eventuell krock och kraftig inbromsning, men för framåtvända barn blir konsekvenserna ofta katastrofala. En händelse som resulterar i att en vuxen får whiplash-skador, kan i barns fall leda till att nacken bryts. En bakåtvänd bilbarnstol reducerar barns skador med upp till 90 procent.

Sverige och Europa
I Sverige är föräldrar bra på att använda bakåtvända bilbarnstolar. Vi känner till riskerna, håller oss uppdaterade och följer ofta rekommendationer till punkt och pricka. Men det ser inte likadant ut över hela Europa. På många platser kommuniceras fortfarande att det viktigaste är att barnet är fastspänt – oavsett om det sker framåtvänt eller bakåtvänt. Detta sker trots att det finns många bevis som visar att säkerheten ökar markant när barnen färdas bakåtvänt.

Axkid arbetar för att allt fler europeiska länder ska följa Sveriges exempel, och på senare år har det börjat ske en förändring hos föräldrar när det kommer till bilar, säkerhet och barn i trafiken.