NTF: Nollvisionen och bakåtvända bilbarnstolar gör skillnad!

Sverige är bäst i världen på barnsäkerhet i bil. Nollvisionen (målet att ingen ska omkomma eller skadas till följd av trafikolyckor i Sverige), de säkraste vägarna inom EU samt att barnen sitter i bakåtvända bilbarnstolar nämns som några av anledningarna. Vi på Axkid kontaktade Lilian Korsár, informatör och föreläsare på NTF Väst. NTF är Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande och är en ideell organisation i Sverige som arbetar för säker trafik.

Vad är det enligt dig och NTF som gör att Sverige är säkrast i världen?

– I mätningen för 2017 så var det 253 personer som omkom i trafiken i Sverige. Att barnen sitter i en bakåtvänd bilbarnstol gör otrolig skillnad för barnsäkerhet i trafiken, det kan inte nog understrykas! I Sverige har vi dessutom tester och märkningar som håller hög standard. E-godkännande(ECE R44) betyder att bilbarnstolen är godkänd i hela Europa. I-size (UN R129) är ett moderniserat E-godkännande med högre ställda krav på bland annat sidokrockskydd. Här började man arbeta med Isofix-monterade bilbarnstolar, eftersom de inte fanns med i E-godkännandet. I-size använder längdklassificering istället för vikt. Den tredje märkningen, Plustestet, är ett kompletterande och frivilligt test. Det är ett tuffare test som garanterar att barnet inte utsätts för livshotande nackskador vid frontalkollision. Bara bakåtvända bilbarnstolar kan idag få godkänt i Plustestet.

Den bakvända bilbarnstolen är en svensk uppfinning, är Sverige även drivande i utvecklingen framåt?

– Det har jag inga siffror på, men det tar jag nästan för givet. Vi har ju länge varit förespråkare för bakåtvänt åkande, där ligger många länder långt efter oss. Även om det inte står i lag att barn måste sitta i en bakåtvänd bilbarnstol så är det idag ändå naturligt för oss i Sverige. Vi har däremot inskrivit i lagen att du måste ha godkänd utrustning anpassad för ditt barn upp till 135 centimeter. Och jag vet att flera länder tycker att bland annat Nollvisionen i Sverige är väldigt intressant.

Förs det statistik som jämförs länder emellan?

– I Sverige har vi Strada: det är ett informationssystem där data om alla olyckor som sker i landet ska rapporteras in av polisen och alla akutsjukhus. Vilken typ av olycka, hur olyckan uppstod och så vidare. Vi har ganska bra koll på vår statistik: 253 stycken omkomna personer under 2017 är siffror från just Strada. Liknande samlingsuppgifter vet jag inte om andra har, så därför är det lite svårt att jämföra Sverige med andra länder.

Vad innebär din roll på NTF Väst?

– Mitt område är trafiksäkerhet för barn i bil. Vi har ett showroom med drop in varannan torsdag, dit föräldrar kan komma och titta på olika sorters bilbarnstolar. Det bästa med det är att föräldrar kan prova direkt vilken bilstol som passar till just deras bil eller barn och få oberoende råd. Jag är även ute och föreläser i föräldragrupper på BVC och liknande om trafiksäkerhet för barn.

I din kontakt med blivande eller nyblivna föräldrar: vilka frågor är de vanligaste?

– Hur monterar man bilbarnstolen, vad ska man tänka på – de flesta frågor brukar gälla det grundläggande. Men vi får ofta reaktioner på vår rekommendation att byta från babyskydd till en bakåtvänd bilbarnstol efter cirka sex månader. De flesta antar att babyskyddet måste användas tills barnet vuxit ur det, vilket inte stämmer. Jag märker även att många tror att baksätet är säkraste platsen för en bilbarnstol, men det spelar faktiskt ingen roll. Men om man placerar bilstolen i framsätet måste airbagen givetvis vara avstängd där, det är jätteviktigt.

Har ni bra samarbetspartners i ert arbete?

– Ja, bland annat Axkid som är snälla och förser oss med aktuella bilbarnstolar till vårt showroom som föräldrar kan prova. Vi är ju en ideell organisation och såklart jätteglada över det samarbetet.

Alla tre NTF-förbund i Västra Götaland samarbetar med Västra Götalandsregionen, vilket också är helt fantastiskt. Det gör vårt arbete ekonomiskt hållbart, enkelt, säkert och att vi kan arbeta förebyggande utan större ekonomisk tanke. Tack vare subventioneringar kostar det cirka 400 kronor att hyra ett babyskydd av oss på NTF i nio månader, vilket är ett jättebra pris. Sådana samarbeten är fantastiska, såklart vore det en dröm om det kunde se ut så även i resten av landet!

Foto Lilian Korsár: Angela Aylward