Övergång till bältesstol och säkert åkande framåtvänt

Vanliga frågor som ofta uppkommer är när och varför man bör övergå till en framåtvänd bältesstol, samt hur ditt barn åker säkert i en framåtvänd bältesstol? Viktiga frågor som vi på Axkid tar på största allvar.

I Sverige råder stor enighet kring att en bakåtvänd bilbarnstol är det säkraste alternativet för barn att färdas i bil, men så är inte alltid fallet i Europa. Det kommer dock en tidpunkt när ditt barn har vuxit ur en bakåtvänd bilbarnstol, men ännu inte uppnått den optimala längden för bilens trepunktsbälte. Då säkerställer den framåtvända bältesstolen att ditt barn sitter tillräckligt högt och att säkerhetsbältet är i rätt position. Med Axkids nya lansering Bigkid 2  Premium åker ditt barn säkert även i en framåtvänd bältesstol.

Axkid rekommenderar att byta från en bakåtvänd bilbarnstol senare än vad reglementet uppger

Det är inte alltid lätt att följa de råd som ges när det gäller barn in bil, då olika reglementen kan ange olika rekommendationer. Enligt svensk lagstiftning ska barn som är kortare än 135 centimeter använda bilbarnstol, bälteskudde eller annan särskild skyddsanordning för barn i stället för eller tillsammans med bilbältet.[1] Transportstyrelsen[2] och NTF[3] rekommenderar att barn upp till minst fyra år ska åka i en bakåtvänd bilbarnstol. Vi på Axkid rekommenderar dock att ditt barn åker bakåtvänt så långt som det är möjligt, upp till 125 cm.

Bakåtvänt är säkrast

Varför rekommenderar vi på Axkid att byta till en framåtvänd bältesstol senare än vad reglementet uppger? Anledningen är enkel. En bakåtvänd bilbarnstol fortsätter att vara det säkraste alternativet för barn att färdas i bil och är fem gånger säkrare i jämförelse med en framåtvänd bilbarnstol.

I jämförelse med en vuxen är huvudet på ett barn stort och tungt i förhållande till kroppen. Muskulatur och ligament i nacken är inte heller tillräckligt utvecklande. Vid en eventuell krock blir belastningen på huvud, nacke och ryggrad betydligt lägre i en bakåtvänd bilbarnstol. Risken för allvarliga nackskador och dödsfall minskar därmed kraftigt om du sitter i en bakåtvänd bilbarnstol.

Statistik visar att i länder där man låter barnet åka framåtvänt redan från ett års ålder, ökar andelen skadade barn från åldersintervallet noll till ett år. I Sverige ser vi en ökning av skadefrekvens först vid åldersintervallet tre till fyra år, vid den åldern barn i Sverige från vissa håll rekommenderas byta från bakåtvänd till framåtvänd bilbarnstol.

Det finns alltså en rad livsviktiga anledningar till varför Axkid rekommenderar bakåtvända bilbarnstolar för barn upp till sex års ålder.

Därför behövs en framåtvänd bältesstol

Att inte använda någon bilbarnstol alls är inte säkert. Även om ditt barn har växt ur den bakåtvända bilbarnstolen har barnet sannolikt ännu inte uppnått den optimala längden för bilens trepunktsbälte. Därför skall du trots allt ha ytterligare skydd för barn mellan sex och tolv år. En framåtvänd bältesstol säkerställer att ditt barn sitter tillräckligt högt och att säkerhetsbältet är i rätt position. Bältesstolen är slutstationen för bilbarnstolar och därefter är barnet stor nog att använda säkerhetsbältet på samma sätt som en vuxen i bilen.

När det är dags att byta till en framåtvänd bältesstol

Eftersom alla barn växer på olika sätt och även olika fort är det såklart svårt att säga en exakt ålder, längd eller vikt för när du ska byta från en bakåtvänd till en framåtvänd bilbarnstol. Axkid rekommenderar att byta när barnets huvud sticker upp med mer än en tredjedel ovanför kanten på nackstödet, ungefär i höjd med barnets ögon. Det är även dags att vända när ditt barn passerat maxvikten eller maxlängden för den bakåtvända bilbarnstolen. I Axkids sortiment finns bakåtvända bilbarnstolar som kan användas till barn som är upp till 125 cm och väger upp till 25 kg, alltså normalvärden för barn i sex års åldern.

Axkid ONE
 

Axkid Minikid 2
Med Axkid Bigkid 2 Premium åker ditt barn säkert i en framåtvänd bältesstol

Axkid Bigkid 2 Premium är en justerbar stol med lång rygglängd som är bekväm att använda upp till 150 cm. Axkid Bigkid 2 Premium är därför ett perfekt val för det äldre barnet som ännu inte uppnått den optimala längden för bilens trepunktsbälte utan fortfarande behöver en bältesstol för att åka säkert.

Axkid Bigkid 2 Premium är en uppdatering av vår tidigare lansering Axkid Bigkid och kommer med en rad förbättringar. Axkid Bigkid 2 Premium har 6 cm längre rygg än sin föregångare och rygglängden kan nu justeras i höjdled i 12 olika steg, mot tidigare 7 steg. Detta resulterar i en av de längsta rygglängderna på marknaden vilket inte bara säkerställer att Axkid Bigkid 2 Premium ger en perfekt passform för ditt barns längd utan även ökar säkerheten för ditt barn. Bältesstolen Axkid Bigkid 2 Premium har även olika lutningslägen vilket ger möjligheten till en säker och bekväm installation.

Säkerheten har även förbättrats genom att bältesdragningen på axelbandet justerats och en fjärde punkt adderats på höftbältet för att säkerställa att bältet ligger i rätt position och inte riskerar att skada mjukdelar om det sitter fel. En korrekt bältesdragning ska resultera i att höftbältet ligger över höftbenet och inte över magen. Den nya bältesdragningen tillsammans med den medföljande bältesguiden säkerställer en optimal och säker bältesdragning av Axkid Bigkid 2 Premium.

Axkid Bigkid 2 Premium levereras även med ett förbättrat sidokrockskydd. Sidokrockskyddet har nu ett felsäkert läge vilket gör att du alltid monterar sidokrockskyddet korrekt och därmed garanterar en korrekt installation vilket ger ökad säkerhet vid eventuell krock från sidan.

Axkid Bigkid 2 Premium möjliggör därmed ett säkert åkande även efter att ditt barn blivit för stor för en bakåtvänd bilbarnstol.

[1]

10 § punkt 1, Trafikförordning (1998:1276). En sådan skyddsanordning ska även vara typgodkänd enligt EU:s reglementen. Enligt 6 §Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2014:52 ska en särskild skyddsanordning för barn ska vara typgodkänd enligt; 

  1. rådetsdirektiv 77/541/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2000/3/EG,  
  2. UN/ECE-reglemente 44-03, 
  3. UN/ECE-reglemente 129, eller
    4. en senare version av nämnda reglementen

[2]

Trafikverket, se https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/I-fordonet/Sa-skyddar-du-barnen—regler-och-tips/.

[3]

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjandets, se https://ntf.se/konsumentupplysning/barn-i-bil/barn-0-4-ar/.