Plustestade bilbarnstolar ger ditt barn extra säkerhet!

En plustestad bilbarnstol garanterar att ditt barn inte utsätts för livshotade höga nackkrafter vid en frontalkollision. I Sverige är vi världsledande när det kommer till barnsäkerhet i bil och det är därför inte förvånade att plustestet är en svensk standard.

Tommy Pettersson, chef för krocklabbet vid VTI i Linköping, skapade huvudsakligen standarden 2009 och till skillnad från andra tester inom EU, garanterar plus-certifieringen att bilbarnstolen även klarar höga krafter mot nacken.

Plustestet är ett kompletterande test som görs av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, på bilbarnstolar som är avsedda för den svenska marknaden. Alla plustestade bilbarnstolar är godkända för montering på samtliga platser i bilen och finns i två utföranden, max 18 kg för främst ISOFIX eller max 25 kg för bältesmonterade bilbarnstolar.

Vad många inte vet är att denna standard är extremt krävande och att många bilbarnstolar slutar i spillror efter genomgånget test. Det är främst tre faktorer som gör plustestet extremt påfrestande:

1.  Högre hastighet än normalt jämfört med den hastighet som används vid våra europeiska standarder ECE R44 samt R129, även kallad ”i-Size”.

2.  Mycket kort inbromsningssträcka vilket gör att påfrestningarna på bilbarnstolen blir brutala, ju kortare bromssträcka desto mer våldsamma blir krafterna.

3.  För att göra plustestet ännu svårare använder man inte bara högre hastighet och kortare bromssträcka utan man mäter även noggrant krafterna i krockdockans nacke med sensorer. Vilket gör att framåtvända bilbarnstolar inte har någon chans att klara plustestet eftersom nackkrafterna är för höga.

En plustestad bilbarnstol garanterar att ditt barn inte utsätts för livshotande höga nackpåfrestningar vid en frontalkrock. Det går inte att plustesta framåtvända bilbarnstolar, kombistolar eller bältesstolar på grund av att det då inte går att garantera att barnet inte utsätts för livshotande höga nackkrafter.

Till skillnad från det vanliga godkännandet är plustestet en märkning som är frivillig och det är upp till tillverkaren att plustesta bilbarnstolen eller inte. Axkid har idag tre stycken plustestade bilbarnstolar.