Regler och rekommendationer – vad är vad?

Inom EU finns gemensamma trafikregler som alla är skyldiga att följa enligt lag, men när det kommer till rekommendationer så är det inte lika svart eller vitt. Vi bestämde oss för att reda ut vad som är vad, och tipsa om sådant som du som förälder bör känna till – allt för att ditt barn ska kunna följa med i bilen och resa med mesta möjliga säkerhet och komfort.

 

Vad säger lagen?

  • Det första som gäller enligt lag är att om det finns en plats med bilbälte, så ska alla som åker personbil eller lastbil sitta på den platsen, och använda bältet.
  • Barn som är kortare än 135 centimeter ska använda babyskydd, bilbarnstol, bältesstol, eller annan särskild skyddsanordning för barn.
  • Barn som är kortare än 135 centimeter (eller yngre än tre år) får inte åka i ett fordon utan särskild skyddsanordning.
  • Många bilar är utrustade med krockkudde på passagerarsidan fram. Placera aldrig en bakåtvänd bilbarnstol där det finns en aktiv krockkudde. Det är extremt viktigt att krockkudden kopplas ur innan placering i framsätet.
  • Föraren ansvarar för att passagerare som är under 15 år använder bilbälte eller annan skyddsanordning och det är olagligt att skjutsa fler barn än vad bilen är registrerad för.

 

Vilka är rekommendationerna?

Utöver ovanstående regler finns en mängd olika tips och rekommendationer. Här följer en liten sammanställning kring det viktigaste man bör känna till som förälder.

  • Ett spädbarn bör alltid börja med att åka i ett babyskydd. När barnet kan sitta stadigt utan stöd är det dags att byta till en bakåtvänd bilbarnstol.
  • Det säkraste alternativet för barn är att åka bakåtvänt så länge som möjligt, helst hela vägen upp till 6 års ålder. Ett misstag som många gör är att vända barnen för tidigt, något som vid ett olycksfall kan betyda skillnaden mellan liv och död.
  • Placeringen av bakåtvänd bilbarnstol i främre eller bakre passagerarsätena är likvärdig från krocksäkerhetssyn-punkt. En bakåtvänd bilbarnstol får aldrig placeras vid en aktiv krockkudde, men i bilar utan aktiv passagerarkrockkudde kan det vara en fördel att placera barnet fram. Framsätet kan nämligen ge större benutrymme än i baksätet vilket gör att barnet kan åka bakåtvänt längre.
  • Bältesmonterade bilbarnstolar kan användas fram till dess att barnet väger 25 kilo. Bilbarnstolen är urvuxen när barnets öron sticker upp ovanför kanten, alternativt när stolens rekommenderade viktgräns har passerats.
  • När barnet har växt ur bilbarnstolen är det dags att byta till en bältesstol och därefter en bälteskudde. Både läkare och forskare rekommenderar att äldre barn mellan 15 och 36 kg ska använda bältesstol eller bälteskudde till dess att de är ca 10–12 år.