Polityka prywatności

Korzystanie z naszej witryny internetowej – www.axkid.com
Korzystając z tej witryny, użytkownik oświadcza, że akceptuje niniejsze warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami użytkowania, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszej witryny internetowej.


1. Informacje prawne

Niniejsza witryna internetowa (“Witryna”) jest własnością i jest administrowana przez Axkid AB (publ), szwedzką spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze identyfikacyjnym 556791-1887, której zarejestrowany adres to Odinslundsgatan 17, SE-412 66 Gothenburg w Szwecji. Siedziba spółki znajduje się w Göteborgu w Szwecji. Użyte poniżej określenia Axkid™ oznaczają odpowiednio Axkid AB (publ) lub jakikolwiek podmiot zależny od Axkid AB (publ).

Mimo, że dołożono wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i dokładność informacji zawartych w Witrynie, Witryna i jej zawartość jest dostarczana w stanie, w jakim się znajduje. W żadnym wypadku Axkid™ nie ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek strony za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub innego rodzaju szkody powstałe w wyniku korzystania z Witryny lub jakiejkolwiek innej witryny internetowej, w tym, bez ograniczeń, za utratę zysków, przerwy w działalności, utratę programów, utratę danych lub w inny sposób, nawet jeśli Axkid™ został wyraźnie poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

Wszelkie zdjęcia, oprogramowanie lub inna własność intelektualna, która może być dostępna do pobrania z Witryny (“IP Axkid™”) jest chroniona prawami autorskimi Axkid™ i/lub licencjodawców. Korzystanie z oprogramowania jest regulowane warunkami umowy licencyjnej użytkownika końcowego, jeśli taka istnieje, dołączonej do takiego oprogramowania. Jeżeli z umowy licencyjnej nie wynika inaczej, oprogramowanie jest udostępniane do pobrania wyłącznie do użytku przez użytkowników końcowych i tylko do celów, dla których oprogramowanie zostało udostępnione. Jakiekolwiek powielanie lub redystrybucja oprogramowania jest wyraźnie zabroniona i może skutkować sankcjami cywilnymi i karnymi. Oprogramowanie jest objęte gwarancją tylko na warunkach określonych w umowie licencyjnej, o ile w ogóle jest ona udzielana. Axkid™ niniejszym wyłącza wszelkie gwarancje w odniesieniu do IP Axkid™, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje i warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw osób trzecich.

Zdjęcia produktów zamieszczone na Witrynie lub w katalogach służą wyłącznie celom ilustracyjnym i mogą różnić się od rzeczywistego produktu i jego wyglądu. Witryna może zawierać różne specyfikacje techniczne dotyczące produktów Axkid™ oraz zastosowań związanych z tymi produktami. Specyfikacje te nie stanowią części instrukcji obsługi produktów Axkid™. Informacje zawarte w Witrynie służą jedynie ogólnym celom informacyjnym, mogą one ulec zmianie w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika. Dlatego też specyfikacje techniczne dotyczące produktów Axkid™ oraz informacje o zastosowaniach związanych z tymi produktami oferowane na Witrynie mogą różnić się od rzeczywistości. Wiążące specyfikacje i informacje zawarte są jedynie w instrukcji obsługi zakupionego produktu. Żadna informacja opublikowana w Witrynie nie stanowi zachęty, oferty ani zaproszenia do zawarcia jakiejkolwiek czynności prawnej; służy ona wyłącznie celom informacyjnym i opisowym.

2. Co to jest plik cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na urządzeniu użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej podczas odwiedzania Witryny lub korzystania z naszej aplikacji mobilnej (“Aplikacja”). Więcej ogólnych informacji na temat plików cookie można znaleźć pod adresem: www.allaboutcookies.org.

Niektóre używane przez nas pliki cookie mogą gromadzić dane osobowe użytkownika. W poniższej sekcji poświęconej prywatności wyjaśniamy, czym są “dane osobowe”, jakie dane osobowe gromadzimy na Państwa temat i w jaki sposób je wykorzystujemy.

Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie używane w Witrynie i Aplikacji pełnią maksymalnie cztery różne funkcje:

– Ściśle niezbędne pliki cookie: Są to pliki cookie, które są nam niezbędne do świadczenia usług oczekiwanych przez użytkownika lub do spełnienia wymogów prawnych.

– Ciasteczka dotyczące wyników: Te pliki cookie zbierają anonimowe informacje o odwiedzanych stronach internetowych.

– Pliki cookie związane z funkcjonalnością: Te pliki cookie zapamiętują wybory dokonywane przez użytkownika, aby poprawić jego doświadczenia związane z korzystaniem z Witryny i Aplikacji. Używamy tych plików cookie, aby umożliwić Witrynie i Aplikacji zapamiętanie wyborów dokonywanych przez użytkownika, takich jak nazwa użytkownika, język, region, w którym użytkownik się znajduje, oraz zmian dokonywanych w różnych innych częściach Witryny lub Aplikacji, które można dostosować do własnych potrzeb. Celem tych plików cookie jest zapewnienie Ci bardziej spersonalizowanych doświadczeń, abyś nie musiał resetować swoich preferencji za każdym razem, gdy nas odwiedzasz.

– Pliki cookie i podobne technologie służące do targetowania, reklamy oraz pliki cookie stron trzecich: Zezwalamy na pliki cookie, sygnalizatory WWW i podobne technologie innych firm, wykorzystywane przez naszych partnerów w zakresie ponownego targetowania i reklamy, w celu śledzenia nawyków użytkownika w zakresie przeglądania Witryny i Aplikacji (a także w innych miejscach w Internecie i innych aplikacjach), abyśmy mogli później pokazywać użytkownikowi ukierunkowane reklamy na innych stronach internetowych (w tym na portalach społecznościowych), które mamy nadzieję, że odpowiadają jego zainteresowaniom. Zezwalamy również na stosowanie plików cookie stron trzecich.

3. Dlaczego i w jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Kiedy odwiedzasz Witrynę lub korzystasz z Aplikacji, Axkid™ używa plików cookie, aby zapewnić Ci jak najlepsze korzystanie z Witryny. Te pliki cookie mogą gromadzić dane osobowe użytkownika. Informacje te zazwyczaj nie identyfikują bezpośrednio użytkownika, ale mogą zapewnić mu bardziej spersonalizowane doświadczenia internetowe. Możesz wybrać, aby nie zezwalać na różne rodzaje plików cookie poniżej. Może to jednak wpłynąć na korzystanie przez użytkownika z Witryny/Aplikacji i usług, które możemy zaoferować. Będziemy musieli używać plików cookie, aby zapamiętać wybory, których dokonałeś. Wiąże się to z kilkoma konsekwencjami, takimi jak konieczność aktualizacji preferencji i ponownego przesłania preferencji w przypadku korzystania z innego urządzenia lub przeglądarki.

Kiedy odwiedzasz naszą Witrynę lub korzystasz z Aplikacji, gromadzimy i przetwarzamy Twój numer IP oraz informacje dotyczące Twojego przeglądania naszej Witryny/użytkowania naszej Aplikacji. Celem przetwarzania jest identyfikacja użytkownika jako osoby ponownie odwiedzającej naszą Witrynę/Aplikację, analiza zachowań osób odwiedzających naszą Witrynę/Aplikację, poprawa komunikacji i struktury naszej Witryny/Aplikacji oraz stworzenie profilu zainteresowań użytkownika, aby móc wyświetlać mu odpowiednie reklamy naszych produktów na innych stronach internetowych.

Możemy przetwarzać dane geolokalizacyjne użytkownika, aby zapewnić, że będziemy mogli dostarczać mu nasze usługi i informacje o sprzedawcach znajdujących się najbliżej jego aktualnej lokalizacji. Ponadto, kiedy użytkownik korzysta z Aplikacji, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym informacje techniczne związane z jego urządzeniem mobilnym, informacje o sposobie, w jaki korzysta z Aplikacji, a także możemy zbierać informacje przechowywane w urządzeniu użytkownika, w tym informacje kontaktowe, informacje o lokalizacji, informacje o schemacie ruchu lub inne treści cyfrowe.

Państwa dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez nasze podmioty stowarzyszone i partnerów biznesowych w powyższych celach. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres do dwóch (2) lat od Państwa ostatniej wizyty na naszej Witrynie lub ostatniego użycia Aplikacji.

4. Jakich plików cookie używamy?

Poniższa tabela wyjaśnia, jakie pliki cookie wykorzystujemy w Witrynie i Aplikacji oraz powody, dla których je stosujemy:

NazwaZastosowanieCzas przechowywania
Cb_aktiveradWskazanie, że użytkownik zaakceptował pliki cookie1 rok
Woocommerce_cart_hashPomaga WooCommerce wykryć, kiedy koszyk ulegnie zmianieSesja
Woocommerce_items_in_cartPomaga WooCommerce wykryć, kiedy koszyk ulegnie zmianieSesja
wp_woocommerce_session_Zawiera unikalny kod dla każdego klienta, dzięki czemu wie, gdzie znaleźć dane koszyka dla każdego klienta w bazie danych2 dni
_dc_gtm_Używane do uzasadnienia wniosku1 minuta
Is_smashpushNie gromadzi żadnych danych osobowych. Celem jest poprawa szybkości działania stron dla użytkownika1 rok
_gaTen plik cookie zbiera informacje o liczbie odwiedzających, liczbie odwiedzanych stron, czasie przebywania użytkownika na stronie oraz statystyki kampanii. Dane zbierane przez Google Analytics są anonimowe.1 rok
_gidZbiera informacje o tym, jak odwiedzający komunikują się z witryną i tworzy raport na temat funkcjonowania witryny. Zbierane informacje obejmują liczbę odwiedzających oraz źródło / medium, dzięki któremu trafili na stronę. Dane są anonimowe.1 rok
_gat_UA-17650561-5Plik cookie powiązany z Google Analytics, który ogranicza ilość danych zbieranych przez Google na stronach o dużym natężeniu ruchu1 rok
_fbpCPołączony z Facebookiem i wszystkimi platformami cyfrowymi należącymi do Facebooka, w celu marketingu skierowanego do użytkowników, którzy odwiedzili stronę axkid1 rok
_hjidTen plik cookie jest używany do poprawy doświadczenia użytkownika. Jest on umieszczany dopiero po wejściu użytkownika na stronę z skryptem Hotjar. Użytkownikowi przypisywany jest anonimowy numer ID, który jest powiązany z przeglądarką internetową. W ten sposób doświadczenie użytkownika jest dostosowywane podczas powtarzających się wizyt.1 rok
__hstcKonfigurowane przez Hubspot do śledzenia odwiedzających. Zbiera informacje o nazwie domeny, pierwszej wizycie, ostatniej wizycie i bieżącej wizycie, w tym numer sesji.1 rok
hubspotutkZbiera informacje o użytkowniku i wysyła je do Hubspot. Hobspot następnie wykorzystuje te informacje do usuwania kontaktów. Oznacza to usuwanie informacji, które już istnieją1 rok
__hssrcGromadzi informacje, dzięki którym Hubspot może określić, czy jest to nowa sesja, czy też użytkownik zamknął i ponownie otworzył przeglądarkę.1 rok
__cfduidZbiera informacje, które pomagają zidentyfikować osoby kryjące się za jednym i tym samym adresem IP. Nie gromadzi danych osobowych, jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa na poziomie indywidualnym w sieci.1 rok
__hsscCelem tego pliku cookie jest śledzenie różnych sesji. Określa on, czy numer sesji powinien zostać zmieniony. Zawiera domenę, licznik odsłon (viewCount) oraz znacznik czasu1 rok
_hjFirstSeenŚledzi, czy użytkownik odwiedził już stronę wcześniej, czy jest to nowy użytkownik1 rok
_hjIncludedInPageviewSampleOkreśla miejsce w tabeli statystyk, w którym powinna znaleźć się nawigacja użytkownika1 dzień
_hjAbsoluteSessionInProgressTen plik zlicza, ile razy strona była wyświetlana różnym użytkownikom1 rok
frTen plik cookie jest umieszczany przez Facebook w celu wyświetlania użytkownikowi odpowiednich reklam oraz pomiaru i ulepszania reklam. Plik ten śledzi zachowanie użytkownika w sieci na stronach, które posiadają piksele Facebooka lub wtyczki społecznościowe.3 miesiące
vuidPlik cookie umieszczony przez Vimeo. Ten plik cookie jest używany do zbierania informacji o śledzeniu. Ustawia unikalny identyfikator do umieszczania filmów na stronie.2 lata
test_cookieOkreśla, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie14 minut
__cfduidUmieszczany przez CloudFlare w celu identyfikacji poszczególnych użytkowników za wspólnym adresem IP. Ma to na celu zastosowanie ustawień bezpieczeństwa na poziomie indywidualnym. Nie przetwarza żadnych danych osobowych.1 miesiąc
rc::aSłuży do rozróżnienia, czy użytkownik jest użytkownikiem czy botemOdporne
rc::bSłuży do rozróżnienia, czy użytkownik jest użytkownikiem czy botemSesja
_hstcTworzy unikalny identyfikator dla sesji. Umożliwia zbieranie danych o zachowaniu użytkownika na stronie.1 rok
_gatTworzy unikalny identyfikator dla sesji. Umożliwia zbieranie danych o zachowaniu użytkownika na stronie1 rok
_ptg.gifWysyła do Hubspot dane o urządzeniu i zachowaniu użytkownika. Śledzi użytkownika na różnych urządzeniach i w różnych kanałach marketingowych.Sesja
ads/ga-audiencesUżywany przez Google Ads do ponownego zaangażowania odwiedzających, którzy na podstawie ich zachowania w witrynach internetowych znajdują się na końcu lejka sprzedażowegoSesja
embeded/v3/counters.gifGromadzi dane o tym, z jakimi treściami łączy się użytkownik, aby poznać jego preferencjeSesja
IDEUżywany przez Google do śledzenia zachowania użytkownika po kliknięciu na reklamę reklamodawcy. Celem jest zmierzenie skuteczności reklamy i umożliwienie wyświetlania ukierunkowanych reklam.1 rok
NIDRejestruje unikalny identyfikator użytkownika, który jest identyfikowany podczas ponownych wizyt na stronie. Ma to na celu umożliwienie targetowania reklam6 miesięcy
pagead/1p-user-list/#Śledzi, czy użytkownik wykazał zainteresowanie konkretnym produktem i wykrywa, czy jest on aktywny na kilku różnych urządzeniach. Celem jest zmierzenie efektu reklamy na różnych urządzeniach.Sesja
RULUżywany przez DoubleClick do określenia, czy reklama jest wyświetlana poprawnie. Celem jest tworzenie skutecznego marketingu1 rok
test_cookieOkreśla, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie1 dzień
trUmieszczany przez Facebook. Celem jest dostarczenie narzędzi reklamowych, takich jak licytacja w czasie rzeczywistym od partnerów zewnętrznych.Sesja
Visitor_info1_liveUmieszczone przez YouTube w celu określenia zakresu integracji z filmami na stronie179 dni
YSCUmieszczane przez YouTube. Rejestruje unikalny identyfikator użytkownika w celu gromadzenia danych o tym, z jakimi filmami na YouTube użytkownik jest powiązany.Sesja
yt-remote-cast-installedUmieszczane przez YouTube. Przechowuje preferencje wideo użytkownika.Sesja
yt-remote-connected-devicesUmieszczane przez YouTube. Przechowuje preferencje wideo użytkownika.Odporny

5. Polityka prywatności

Axkid™ jest administratorem danych w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych. Axkid™ zobowiązuje się do ochrony Państwa prywatności i przestrzegania wymogów obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Termin “dane osobowe” używany w niniejszym dokumencie oznacza wszelkie informacje, które mogą być użyte do identyfikacji użytkownika, bezpośrednio lub pośrednio, na przykład w połączeniu z innymi informacjami, które możemy posiadać na jego temat.

Niniejsza część regulaminu dotycząca polityki prywatności reguluje wykorzystanie przez nas danych osobowych, które Axkid™ może gromadzić na temat użytkownika. Obejmuje ona gromadzenie danych osobowych za pośrednictwem Witryny, Aplikacji, ankiety z opiniami klientów lub badań rynkowych, zgłoszeń konkursowych oraz naszych stron na zewnętrznych kanałach mediów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube.

Gromadzimy dane osobowe, którymi dzielisz się z nami, gdy zapisujesz się na nasze listy mailingowe lub gdy wypełniasz jedną z naszych ankiet dotyczących opinii klientów lub bierzesz udział w konkursie. Możemy gromadzić adres IP, adres MAC, inne informacje generowane przez przeglądarkę, np. typ przeglądarki, system operacyjny, datę i godzinę dostępu, jak długo dana osoba ogląda daną stronę internetową, co ogląda itp. oraz informacje o lokalizacji. Możemy również zbierać dane osobowe podczas interakcji z nami lub korzystania z naszych stron na portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube. Takie portale społecznościowe posiadają własne polityki prywatności.

Zgoda na informacje marketingowe o produktach i usługach
Przykład: przysyłanie ważnych informacji na temat ofert poprzez e-mail i sms, pokazanie rekomendowanych produktów, przeprowadzanie kampanii i eventów dla konkretnej grupy klientów

Podstawa prawna: dokonanie zakupu lub wypełnienie zgody
Czas przechowywania: do czasu cofnięcia zgody

Rodzaj danych: imię, adres, email, numer telefonu
Informacje o zamówienie
Informacje o dostawie
Informacje o stronie www
Inne informacje przekazane podczas kontaktu z nami

Dane osobowe, które gromadzimy na temat użytkownika mogą być przekazywane, udostępniane, wykorzystywane lub przechowywane w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, zarówno przez nas, jak i przez strony trzecie, którym udostępniamy dane osobowe użytkownika. Każde przekazanie danych będzie zgodne z przepisami prawa, które mają zastosowanie do Axkid™. Będziemy stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w tym szyfrowanie, aby chronić Twoje dane osobowe, ale nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych podczas przesyłania ich przez Internet.

6. Twoje prawa

Użytkownik ma prawo zwrócić się do nas o aktualizację i poprawienie nieaktualnych lub nieprawidłowych danych osobowych, które przechowujemy na jego temat. Użytkownik ma również prawo dostępu do wszelkich danych osobowych, które przechowujemy na jego temat. Aby zapobiec nieuczciwemu dostępowi, będziemy jednak wymagać od Państwa przedstawienia odpowiedniego dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia tożsamości przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych.

Akceptując nasze warunki korzystania, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych. Państwa zgoda jest dobrowolna i zawsze może zostać odwołana.

Użytkownik ma możliwość wyłączenia plików cookie wykorzystywanych w Witrynie i Aplikacji, jeśli tego chce. Jeśli to zrobisz, możesz zauważyć, że niektóre części Witryny lub Aplikacji nie działają w ogóle lub nie działają poprawnie. Użytkownik może wyłączyć i/lub usunąć wszystkie rodzaje plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki.

Jeśli chcą Państwo, abyśmy zaktualizowali lub usunęli Państwa dane osobowe, ograniczyli ich przetwarzanie przez nas lub jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące swoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem sales.pl@axkid.com.