Köpevillkor

1. Köpevillkor

Följande köpvillkor gäller för försäljning av barn- och babyprodukter och annan lös egendom (nedan kallade produkterna) av Axkid AB, organisationsnummer 556791-1887, (nedan kallat Axkid), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad kunden) och Axkid. Vid försäljning till konsument tillämpar Axkid de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Axkids nätbutik (www.axkid.com) kallas nedan Axkid.com.

2. Allmänt

Axkid.com säljer barn- och babyprodukter via internet till privatpersoner i Sverige. För att handla hos oss måste du ha fyllt 18 år samt ha en giltig svensk ID-handling för paketförsändelser. Om du är under 18 år behöver du ha fått samtycke till ditt inköp från din vårdnadshavare. Produkterna som vi säljer kan användas i Sverige och de har en svensk manual eller bruksanvisning när produkten så kräver det, antingen i fysisk eller digital form.

3. Beställning

Beställning görs på vår hemsida www.axkid.com. Om du har frågor kring hur du beställer är du välkommen att ringa kundservice på 0511 – 760 620 eller skicka ett mejl vår kundservice. Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor och samtycker till att dina personuppgifter registreras i vårt kundregister. Avtal om köp träffas först när vi bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den mejladress du angivit. Vid eventuella felaktigheter i t.ex. angivande av pris, lagerdifferenser, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering får du självklart välja att avboka din order utan kostnad.

Rabattkoder kan endast användas enskilt, ej i kombination med varandra.

Axkid levererar inte till Åland.

4. Betalning

I kassan kan du välja mellan betalsätten delbetalning, kortbetalning eller direktbetalning.

Alla betalningssätt hanteras av Klarna.

Axkid garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds på Axkid.com är säkra. Axkid erbjuder en säker kortbetalning med VISA och MasterCard i samarbete med Klarna. Vid betalning med kort skickas kunden vidare till en säker sida där kunden tryggt kan fylla i sina kortuppgifter och genomföra betalningen. Axkid hanterar aldrig kundens kortuppgifter. Kunden kan endast handla med kort utställda inom Norden.

Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms. Eventuell fraktkostnad tillkommer, beroende på vilket fraktalternativ du väljer vid beställning.

5. Integritetspolicy

5.1 När behandlar vi personuppgifter?

När du besöker vår webbsida, handlar hos oss, prenumererar på nyhetsbrevet, skapar ett Axkidkonto eller kontaktar vår kundservice behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. Vi samlar in denna information för att kunna erbjuda den service och funktionalitet som förväntas och för att kunna fullgöra vår del av t.ex. ett köpeavtal.

5.2 Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vår datapolicy innebär att vi sparar och hanterar så lite av dina uppgifter som möjligt. Det betyder att vi bara använder de uppgifter som är nödvändiga för att bearbeta din beställning och upprätthålla kommunikationen med dig.

Personuppgifter vi samlar in om dig som är kund är följande;

 • Namn
 • Adress (leverans- och räkningsadress)
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Kundnummer
 • Köphistorik
 • IP-adress och information om användning av webbplatsen
 • Personuppgifter som du anger vid kontakt med Axkid, t.ex. med kundservice

För att kunna bearbeta din beställning fullständigt överlämnar vi dina uppgifter till våra samarbetspartner, t.ex. PostNord och Klarna. Vi samlar även in dina adressuppgifter från tredje parts tjänster för adressuppdateringar.

När du besöker vår hemsida sparar vi följande uppgifter av administrativa och tekniska skäl: typ och version av använd webbläsare, datum och tid för besöket och din IP-adress. Dessa uppgifter blir anonymiserade och används för vår statistik och för att vi ska kunna förbättra vår internet- och onlinetjänst. De anonymiserade uppgifterna separeras från dina personliga uppgifter, sparas i ett säkert system och kan inte kopplas till en specifik person. Detta innebär att dina personliga uppgifter alltid förblir skyddade.

5.3 Hur länge sparas personuppgifterna?

Axkid sparar endast personuppgifterna så länge det är berättigat av ändamålet. Hur lång tid detta är kan variera beroende på typ av personuppgift och ändamål. Se punkt 7 för mer detaljer.

5.4 Hur skyddas personuppgifterna?

Axkid har vidtagit alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och du kan känna dig helt trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi hindrar otillbörlig åtkomst, spridning och förändring, bl.a. genom att spara personuppgifter i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg. Vid kommunikation kring dina personuppgifter till partners finns alltid personuppgiftbiträdesavtal i grunden och kommunikationen är krypterad.

5.5 Lämnas personuppgifterna ut till någon?

Axkid lämnar bara ut dina personuppgifter till nödvändiga samarbetspartners eller koncernbolag med personuppgiftsbiträdesavtal. Exempel på samarbetspartners är bolag som utför tjänster för Axkids räkning inom t.ex. leverans, betalning och kommunikation. Dessa samarbetspartners hanterar endast dina personuppgifter i syfte att se till att vi fullföljer våra åtaganden enligt rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal om köp eller samtycke.

Axkid kan också komma att lämna ut dina personuppgifter om det följer av lagkrav eller krav från myndighet, om det handlar om att säkerställa Axkids rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsfrågor.

Om någon av Axkids leverantörer eller samarbetspartners befinner sig utanför EU/EES kan Axkid komma att överföra dina personuppgifter dit. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Axkid att vidta de åtgärder som krävs för att överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES på ett lagligt sätt.

Saknas tillstånd för att sälja dina personuppgifter till tredje part kommer så inte att ske.

5.6 Kontaktuppgifter

Alla intresserade och besökare på vår hemsida når oss med frågor om dataskydd på följande adress:

Axkid AB

Odingslundsgatan 17

412 66 Göteborg

Sverige

Tel.: 0511 – 760 620

E-post: info@axkid.com

6. Sammanställning av personuppgifter

6.1 Hantera beställning inklusive notiser och efterföljande support

Exempel: För att leverera, erbjuda betal- och lev.- alternativ, hantera reklamations- och garantiärenden, besvara frågor

Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp

Lagringstid: 3 år efter genomfört köp

Typ av personuppgifter:

 • Namn, adress, e post, telefonnummer
 • Orderinformation
 • Leveransinformation
 • Betalinformation
 • Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

6.2 Fullföljande av lagkrav

Exempel: Garantiåtaganden, konsumentlagstiftning, produktsäkerhet, bokföring

Rättslig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse

Lagringstid: Så länge som tillämplig lag kräver, t.ex. 7 år enligt bokföringslagen

Typ av personuppgifter:

 • Namn, adress, e post, telefonnummer
 • Orderinformation
 • Leveransinformation
 • Betalinformation

6.3 Marknadsföring av produkter och tjänster

Exempel: Skicka relevanta erbjudanden via e post eller SMS på liknande produkter och tjänster, visa produktrekommendationer, genomföra kampanjer och events mot visst kundsegment

Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp eller samtycke

Lagringstid: Tills samtycket återkallas

Typ av personuppgifter:

 • Namn, adress, e post, telefonnummer
 • Orderinformation
 • Leveransinformation
 • Användning av webbplats
 • Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

6.4 Utveckling av företagets tjänster och produkter, och analyser av kundkollektivet i stort

Exempel: Analyser av användarupplevelse, analyser av sortiment

Rättslig grund: Berättigat intresse

Lagringstid: 3 år efter genomfört köp

Typ av personuppgifter:

 • Namn, adress, e post, telefonnummer
 • Orderinformation
 • Leveransinformation
 • Betalinformation
 • Användning av webbplats

6.5 Förhindrande av missbruk av tjänst och stävjande av brott

Exempel: Förhindra bedrägerier, förhindra olovlig åtkomst till konton

Rättslig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse alt. berättigat intresse

Lagringstid: Så länge som tillämplig lag kräver

Typ av personuppgifter:

 • Namn, adress, e post, telefonnummer
 • Orderinformation
 • Leveransinformation
 • Betalinformation

7. Dina rättigheter

Du kan alltid kontakta oss om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi sparar om dig, eller om du vill korrigera felaktigheter eller radera dessa uppgifter. Vi kommer även på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga.

Du har även rätt att begära följande:

Tillgång till dina personuppgifter:
Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att genom en skriftligt undertecknad ansökan erhålla ett registerutdrag från Axkid om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Rättelse av dina personuppgifter:
På din begäran kommer vi att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter:
På din begäran tar vi bort de personuppgifter vi behandlar om dig om de ej behövs längre för de ändamål de samlades in för. Om det finns lagkrav på behandlingen av dina personuppgifter kommer vi avsluta behandlingen av uppgifterna för andra ändamål än att följa lagstiftningen, exempelvis bokförings- och skattelagstiftningen.

Begränsning av behandling av dina personuppgifter:
På din begäran begränsar vi vår behandling av dina personuppgifter till vissa avgränsade ändamål.

Du har rätt till dataportabilitet, det innebär att under vissa förutsättningar har du rätt att få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen som utförs med intresseavvägning som ändamål. Vid invändning mot sådan behandling kommer vi enbart fortsätta att behandla de personuppgifter om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Vid behandling för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mejl till dataskydd@Axkid.com. När vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för sådant marknadsföringsändamål. Det finns också alltid möjlighet att tacka nej till fortsatt marknadsföring i alla våra utskick.

Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

8. Cookies

Axkid använder cookies på webbplatserna, mer information hittar du i vår integritetspolicy.

9. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten till att ändra våra dataskyddsförklaringar ifall det skulle bli nödvändigt p.g.a. ny teknologi. Var god säkerställ att du har den mest aktuella versionen. Ifall vi ändrar grundläggande paragrafer i denna dataskyddsförklaring kommer vi att gå ut med information om detta på vår hemsida.

10. Copyright

Allt innehåll på den här webbplatsen, såsom text, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och annan mjukvara, tillhör Axkid.com eller våra leverantörer och är skyddat av svenska och internationella upphovsrättslagar.

11. Frakt & leverans

Leveranstiden är normalt 2–4 arbetsdagar, räknat från dagen efter du placerat din beställning, förutsatt att vi har varan i lager. När varan har lämnat vårt lager övergår leveransansvaret till fraktbolagen som levererar din order inom utsatt tid. Axkid kan inte lämna någon leveransgaranti för varor som inte finns i lager vid beställningstidpunkt eller för varor som lämnat vårt lager. Det betyder att den totala leveranstiden innan varan når dig kan bli längre än vad som anges som normalt för valt fraktsätt om transportören själv orsakar en försening.

Eftersom vi har flera lager kan din order komma att skickas i flera leveranser. Delar av din order kan alltså skickas från ett lager, och resterande delar från ett annat. Om din order skickas från olika lager försöker vi se till att alla varor levereras ungefär samtidigt. När vi har skickat din order får du en leveransbekräftelse med kollinummer till din e-postadress. Om ditt paket skickas med flera leveranser får du också flera leveransbekräftelser. Kollinumret kan du använda för att spåra din leverans hos Postnord.

11.1 Leveranstid

Vår leveranstid är normalt 2–4 arbetsdagar. För varor över 20 kg är det upp till 7 dagars leveranstid. Leveranstiden räknas från dagen efter att du la din beställning, förutsatt att vi har varan i lager.

11.2 Leveranssätt

Leverans av beställda varor sker med Bring.

Postpaket
Leverans till utlämningsställe – Bring (59 kr)

Försändelsen anländer till ditt närmsta Postnord-ombud, t.ex. en närliggande livsmedelsbutik. En SMS-avi skickas ut med information om var du kan hämta ditt paket. Paketet ska hämtas inom 14 dagar för att förhindra att det går i retur.

Axkid Home
Hemleverans – Bring (150 kr)

Leverans sker till tomtgräns om du bor i villa samt fram till porten om du bor i lägenhet. Leverans sker helgfri vardag. Postnord kontaktar dig för att boka utkörning. På de flesta orter kan man välja antingen dag- eller kvällsleverans, men på vissa orter kan man endast få paketet levererat på dagen och andra endast på kvällen. För att kontrollera vad som gäller där du bor kontakta Bring på 0770-11 33 00.

Axkid erbjuder fri frakt när kunden lägger en beställning på 1000 kr eller mer. Axkid bjuder på det billigaste fraktalternativet.

11.3 Transportansvar

Om varan skadas eller kommer bort under transporten från oss till dig är det vi som är ansvariga. Vid en eventuell retur till oss är det du som kund som är ansvarig för godset.

11.4 Transportskador

Om produkten är skadad vid leveranstillfället bör detta anmälas omgående till Axkids kundservice. För att vi ska kunna reklamera skadan gentemot vår transportör behöver vi anmäla transportskadan till denne inom 1-3 dagar. Vi är därför tacksamma om du anmäler skadan inom denna tid. Detta gäller såväl synliga som dolda transportskador och det är därför viktigt att du packar upp och kontrollerar att produkten är felfri så snart som möjligt efter mottagandet.

Om skadan är synlig är det enklast om du anmäler detta direkt till chauffören vid mottagandet av försändelsen. Tänk på att alltid spara emballaget för att reklamationen ska kunna hanteras korrekt.

En produkt som är felaktigt expedierad bör anmälas snarast möjligt till Axkid.

Om en vara mot förmodan skulle vara felexpedierad, skadad eller felaktig åtar vi oss att kostnadsfritt avhjälpa felet.

11.5 Ej utlöst order

Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtade paket (returfrakt, expeditionskostnad etc.). Denna avgift överstiger aldrig 299 kr om ett paket ej hämtas ut. Försändelsen ligger hos postombudet i 7 dagar innan den returneras till oss. Ej utlösta paket resulterar i kreditering till dig som kund, exkluderat ovan nämnd avgift. Ej utlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

11.6 Leveransförsening

Du har rätt att häva ditt köp utan extra kostnad vid eventuell försening mot utlovad leveranstidpunkt.

12. Retur, ångerrätt & garanti

12.1 Retur

Returnera en vara genom att följa dessa steg:

 1. Fyll i formuläret som du finner här.
 2. Det är viktigt att paketet levereras hela vägen fram till vårt lager då vi inte har möjlighet att hämta hos ombud. Använder du https://portal.postnord.com/skickadirekt/ så behöver man använda tillvalet “Utkörning till företag”. Bokar du frakten hos ditt ombud är det tjänsten Postnord Parcel som ska användas för att det ska komma fram till vårt lager.
 3. Skicka tillbaka din köpta vara och notera det kollinummer (spårbar försändelse) som du får av ditt fraktbolag, du som köpare är ansvarig för försändelsen tills att den nått vårt lager och är mottaget. Frakttjänst: . Märk försändelsen med ditt ordernummer (börjar oftast med SV-XXXXX) som referens.

Använd följande fraktsätt och adress

Fraktjänst:
Utkörning till företag

Axkid AB
BGM Logistics AB

Exportgatan 49
SE-422 46
Hisings Backa

Du får pengarna tillbaka senast 14 dagar efter att vi har mottagit paketet.
OBS: Paket som skickas till ombud kommer inte att hämtas ut och går i retur.

12.2 Nedan avgifter tas ut vid retur:

 • Övrigt smått och mellanstort gods (paket med vikt under 20 kg) – 79 kr
 • Skrymmande gods (paket med vikt över 20 kg) – 199 kr
 • Övrigt gods (varor som levererats på pall) – 299 kr

Om du vill returnera fler produkter så är det alltid den dyraste returavgiften som skall debiteras. Det är du som kund som har ansvaret för att dina returvaror kommer till oss. Notera därför paketets kolli-ID när du skickar paketet från ditt ombud, och be om ett kvitto om du inte får ett.

Returfraktkostnaden dras av automatiskt från ditt återbetalningsbelopp. Om du ångrar ditt köp och önskar returnera hela din order ska du kontakta kundservice inom 14 dagar efter du har mottagit din order och meddela att du önskar ångra ditt köp. Vid detta tillfälle får du även fraktkostnaden du betalade vid köptillfället återbetalad. Om du returnerar delar av din order, eller inte kontaktar oss förrän efter 14 dagar, återbetalas fraktkostnaden inte. Har du en obetald faktura för din order är det viktigt att du själv flyttar fram förfallodatum. Det gör du på Klarna.se eller genom att ringa 08-120 120 10.

Om produkten är skadad, om du inte har fått din retursedel eller om du har några andra frågor, kan du alltid kontakta oss via vårt kontaktformulär.

12.3 Så byter du en vara

Om du önskar byta din vara till en annan färg eller modell ska du returnera varan enligt instruktionerna ovan och lägga en ny beställning på den vara du önskar. När vi har hanterat din retur får du pengarna tillbaka minus returfrakt. Se ovan för returvillkor och priser på returfrakt.

Om du vid köptillfället har använt en rabattkod, mängdrabatt eller liknande, måste du kontakta kundservice för att få ersättning så att du kan beställa på nytt.

12.4 Ångerrätt

När du handlar på Axkid har du rätt att öppna och testa din produkt. Ångerrätten gäller inte för hygienprodukter. En avgift kan dras av från din återbetalning om produkten returneras i försämrat skick, läs mer nedan.

Om du ångrar ditt köp kan du returnera produkten och få pengarna tillbaka. Du har ångerrätt i 14 dagar och ångerfristen gäller från den dag du mottar din produkt. Läs mer om våra villkor här.

12.5 365 dagars returrätt vid obruten förpackning

När du handlar hos Axkid har du rätt att returnera en oöppnad produkt inom 365 dagar och få produkten återbetald minus returkostnad.

Du har alltså rätt att skicka tillbaka en vara upp till 365 dagar efter ditt köp, så länge produkten inte är skadad och ligger i oöppnad originalförpackning. Produkter utan förpackning kan också returneras inom 365 dagar så länge alla etiketter, klistermärken, o.s.v. är intakta och fortfarande sitter fast på produkten. Varan måste returneras i samma skick som du fått den och får inte ha använts.

12.6 Produkter i försämrat skick

Om produkten har använts mer än vad som krävs för att fastställa dess egenskaper och funktioner förbehåller vi oss rätten att göra ett prisavdrag motsvarande värdeminskningen som uppstått i samband med hanteringen. Värdeminskningen bedöms från fall till fall. Produkten behöver alltså returneras i samma skick som den mottogs. Om produkten inte kan returneras i ett oförändrat skick behöver du omgående kontakta kundservice som bedömer om en retur kan göras.

12.7 Garanti

När du handlar hos Axkid.com har du 2 års garanti på alla produkter. Produktgarantin omfattar endast tillverkningsfel som fanns när du fick produkten. Ursprungliga fel måste kunna uppvisas för och bekräftas av Axkid.com. Beroende på situationen kan du erbjudas en kostnadsfri reparation, ny produkt eller reducering av originalpriset. Produktgarantin gäller inte om vi inte kan hitta felet hos produkten, eller om du själv har orsakat skadorna.

Garantin täcker inte:
Normalt slitage
Skada till följd av felaktig användning, försummelse eller olycka
Reparationer som utförts av tredje part

Skötsel och underhåll
• Bilbarnstolens klädsel kan tas av och tvättas i maskin på 30C handtvättsprogram. Torka inte i torktumlare, det kan skada klädseln och vadderingen kan lossna från tyget.

• Bilbarnstolens plastdelar kan rengöras med milt rengöringsmedel och vatten. Använd inte starka kemikalier som innehåller lösningsmedel eller liknande, eftersom det kan skada plasten och försämra bilbarnstolens säkerhet.

• Gör inga egna reparationer eller ändringar utöver de som redovisas här. Följ anvisningarna i instruktionsboken noggrant. Eventuella reparationer måste utföras av tillverkaren eller dess agent.

• Alla material som används i Axkids bilbarnstolar är återvinningsbara och ska återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Fråga i din kommun om du är osäker på hur du ska återvinna produkten.

• Om klädseln behöver bytas ut, använd endast originalprodukter från Axkid. Om andra produkter används äventyras bilbarnstolens säkerhetssystem, vilket kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall vid en olycka.

• Alla material har hög motståndskraft mot UV-strålning. UV-strålning från solen är emellertid mycket stark och gör att tyget bleks. Detta omfattas inte av garantin utan anses vara normalt slitage.

12.8 Förlossningsgaranti

Axkid har förlossningsgaranti på alla produkter som köps via www.axkid.com/sv. Garantin gäller upp till 4 veckor efter förlossningsdatum. Garantin innebär att du har rätt att returnera produkterna kostnadsfritt om graviditeten eller förlossningen inte skulle gå bra. Vid tillämpande av förlossningsgarantin skall produkterna vara oanvända och du skall kunna visa ett läkarintyg. Varorna returneras i sin originalförpackning.

13. Reklamation

När du handlar hos Axkid har du 2 års garanti på alla produkter, och 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen.

Om du vill göra en reklamation, vänligen kontakta vår kundservice. Vi kommer att be dig att skicka en beskrivning av produktens fel och bildmaterial som tydligt bevisar felet, så att vi kan hjälpa dig vidare i processen. Eventuell återbetalning kommer att ske så snart som möjligt efter att vi har mottagit och registrerat den defekta produkten på vårt lager.

Produktgarantin omfattar endast tillverkningsfel som fanns när du fick produkten. Ursprungliga fel måste kunna uppvisas för och bekräftas av Axkid. Beroende på situationen kan du erbjudas en kostnadsfri reparation, ny produkt eller reducering av originalpriset. Produktgarantin gäller inte om vi inte kan hitta felet hos produkten, eller om du själv har orsakat skadorna.

14. Villkor vid kampanjer

14.1 Rabattkoder

Vill du använda en rabatt- eller kompensationskod vid en beställning hos oss ska du göra följande;

  1. Lägg dina produkter i varukorgen och gå till kassan.
  2. Under produkterna i kassan, klickar du på “Klicka här för att ange rabattkod”.
  3. Skriv in rabattkoden i rutan och klicka på “Använd”.
  4. Du kommer nu att kunna se den avdragna summan vid totalbeloppet.

OBS!
Om koden inte funkar, dubbelkolla stavningen och att du har använt stora och små bokstäver på korrekt sätt.

Kompensations- och ersättningskoder från kundtjänst gäller endast för ett köptillfälle. Koden måste anges i kassan innan du betalar för att vara giltigt och kan inte registreras i efterhand. Det går bara att använda en rabattkod per köp, eftersom koder inte går att kombinera. Det totala värdet på produkterna måste vara högre än rabattkodens värde för att köpet ska kunna genomföras. Varje rabattkod har en giltighetstid, och det finns varken möjlighet att förlänga giltighetstiden eller att aktivera en rabattkod efter att giltighetstiden har löpt ut.

Om du returnerar en produkt där du har använt en kod från kundtjänst vid köptillfället, ska du kontakta oss för att få en ny ersättningskod. Värdet på koder kan inte återbetalas kontant. Vid produkter köpt med kampanjkod, ersätts koden inte vid retur, utan du får återbetalning på det du har betalat vid köptillfället. Vid byte av en produkt mot en annan från samma kampanj, ska du kontakta kundservice.

14.2 Mängdrabatt

I en mängdrabatt, till exempel 3 för 2, får du värdet av den billigaste varan avdraget i kassan. Detta värde dras från det totala orderbeloppet på de varor som berörs av mängdrabatten.

Vid retur av en produkt som berörs av en mängdrabatt upphör rabattvillkoren. Återbetalningen för den returnerade produkten utgörs av produktens rabatterade pris, det vill säga originalpriset på produkten minus en tredjedel av priset på den billigaste produkten i din order. Uträkningen för din order och produktens rabatterade pris står på din faktura.

Exempelvis: Om du har beställt en produkt för 100 kr, en produkt för 80 kr och en produkt för 60 kr får du tillbaka 80, 60 respektive 40 kr beroende på vilken produkt du vill returnera.

Om ni önskar byta storlek på en av produkterna i din order ber vi er att kontakta vår kundtjänst, så hjälper vi er med detta.

ny produkt eller reducering av originalpriset. Produktgarantin gäller inte om vi inte kan hitta felet hos produkten, eller om du själv har orsakat skadorna.

14.3 Villkor vid rabattkoder

Kompensations- och ersättningskoder från kundtjänst gäller endast för ett köptillfälle. Koden måste anges i kassan innan du betalar för att vara giltigt och kan inte registreras i efterhand.

Det går bara att använda en rabattkod per köp, eftersom rabattkoder inte går att kombinera med andra koder, oavsett om det är kampanjkoder, kompensations- eller ersättningskoder. Det totala värdet på produkterna måste vara högre än rabattkodens värde för att köpet ska kunna genomföras.

Varje rabattkod har en giltighetstid, och det finns varken möjlighet att förlänga giltighetstiden eller att aktivera en rabattkod efter att giltighetstiden har löpt ut.

Om du har valt att returnera en vara, där en rabattkod har använts vid köptillfället, kommer du att mottaga en ersättningskod på samma värde som används vid köptillfället, eftersom rabattkoden inte kan bytas ut mot en utbetalning. Kompensationskoder återbetalas inte vid retur.

15. Force Majeure

Händelser som krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför vår kontroll, vilka ej kunnat förutses, ska hänföras till force majeure. Detta innebär att Axkid befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

16. Tvist

Klagomål eller synpunkter avseende Axkids tjänster eller produkter bör meddelas till vår kundservice via e-post alternativt. Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende är du välkommen att vända dig till din lokala konsumentvägledare eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vi följer alltid ARN:s rekommendationer.

17. Kontakt

Axkid AB
Odingslundsgatan 17
412 66 Göteborg
Sverige
Tel.: 0511 – 760 620
E-post: info@axkid.com