Myten om bakåtvända bilbarnstolar: deras ben riskeras att brytas

Bland många olika myter kring stora barn som åker i bakåtvända bilbarnstolar är det speciellt en myt som är oroväckande, då den påverkar säkerheten och inte komforten. Det är rädslan för att barnet som åker i en bakåtvänd bilbarnstol inte har tillräckligt med utrymme för benen, vilket kan leda till att benen bryts om en kollision uppstår. Men hur mycket av den här rädslan stämmer? Vi berättar i denna artikeln varför du alltid ska välja en bakåtvänd bilbarnstol så långt som det är möjligt och inte låta denna rädsla ta över.

Vad kan bryta barnets ben vid en bilolycka?

Det här är den första punkten som vi måste klargöra. Om det skulle leda till en fraktur, hur uppstår den? En fraktur, ett benbrott, uppstår när benet belastas med större kraft än det klarar av och går därför av. Vid en bilolycka eller plötslig inbromsning rör sig alla element inuti bilen framåt i färdriktningen i samma hastighet som bilen hade innan olyckstillfället, detta gäller alla föremål i bilen och även våra egna kroppar. Därför kommer benen i en kollision alltid att röra sig i samma riktning som huvudet: framåt i bilen. Vi vet redan att bakhuvudet är skyddat av bilbarnstolens baksida och har ingen dragkraft, men vad händer med benen?

Om vi tittar på några videoklipp av krocktester kan vi tydligt se att benen i första hand inte påverkas mot någon yta som åker bakåtvänt. I riktningen tillbaka vid en krock, skulle eventuellt benen bara brytas om bilbarnstolen också fick ett bakslag, något som inte händer i bakåtvända bilbarnstolar. Detta eftersom de har specifika säkerhetselement som förhindrar att det händer, så som anti-rotations-bågen eller underförankringsband (förankringsbanden som håller bilbarnstolen på plats i botten av fordonet).

Men är det inte ofta det sker när man åker i en bakåtvänd bilbarnstol?

Faktum är att en fraktur i underbenet är mycket mer sannolikt och vanlig vid körning framåtvänt än i bakåtvänd riktning, och anledningen är enkel: i dessa fall slår benen i framsätet när det kraftigt slungas framåt i kollisionen.

Så, skulle kraften bryta benen på barn som åker bakåtvänt så väl som den bryter nacken om man åker framåtvänt?

Nej det skulle den inte, för det finns inte någon dragkraft som kan påverka benen så mycket. I framåtvända bilbarnstolar gör vikten på barnets huvud att huvudet slungas framåt som en projektil med en väldig kraft som gör att nacken får utså extremt höga och påfrestande krafter. Krafter som ett litet barns nacke inte klarar av. Huvudet på ett tvåårigt barn väger ca 2,5 kg och nackområdet är outvecklat och svagt. Är krafterna så höga att de orsakar benbrott på ett barn som åker bakåtvänt skulle skadorna på ett barn som sitter i en framåtvänd bilbarnstol vara mycket allvarliga nackskador och i många fall livshotande. Bilolyckor ser olika ut och mycket som spelar in men vad ska vi prioritera när det gäller att skydda våra barn, ett eventuellt brutet ben eller en bruten nacke?

Men det är mindre utrymme mellan benen och sätet, är det inte farligt?

Det lilla utrymmet mellan benen och baksätet på bilen skulle bara vara betydande eller farligt i händelse av att benen pressas mot motsatt riktningen och träffar oss när du kör bakåt i en viss hastighet.

Vad händer om bilen krossas?

Om kollisionen orsakar att fordonet kollapsar eller går sönder, kan utrymmet mellan benen och baksätet komprimeras (vilket är fallet mellan utrymmet mellan våra ben och instrumentbrädan på fordonet när vi reser i passagerarsätet) och orsakar skador på benen. Men samma situation skulle vara ännu allvarligare om man åker framåtvänt, eftersom det skulle flytta hela bilbarnstolen framåt, vilket gör att avståndet mellan kroppen och framsätet försvinner och orsakar allvarligare skador.

Marta Erill, Fysioterapeut i samarbete med Ana Irene Urbieta Quiroga, Professor i fysik, Universidad Complutense de Madrid

Bakåtvända bilbarnstolar

Bilbarnstolsguide