Hur du ska placera barnet i bilbarnstolen

Har du din bilbarnstol och är redo att börja? Nedan har vi sammanställt en lista med punkter som är värdefulla att tänka på för att säkerställa att bilbarnstolen monteras rätt och skyddar ditt barn på bästa möjliga sätt.

Hur vet jag om min bilbarnstol är korrekt installerad?

Börja med att läsa bilbarnstolens manual noggrant och se till att du förstår varje steg. Varje bilbarnstol från Axkid har en installationsfilm för att visuellt beskriva installationen steg för steg. Det ska vara enkelt att installera din bilbarnstol korrekt, vilket vi på Axkid alltid strävar efter att uppnå.

Hur ska selen placeras?

Hur barnet sitter i bilbarnstolen är avgörande för säkerheten. I en bakåtvänd bilbarnstol ska selen gå över axeln och rakt bakåt. Selen ska dras åt så att du som vuxen kan få in max två fingrar mellan bältet och barnet. För maximal säkerhet, kom ihåg att aldrig bära tjocka ytterkläder i bilbarnstolen. Detta är en stor säkerhetsrisk som du kan läsa mer om här.

Boy in Axkid Minikid 2 - Article 7 – How to position my child in the car seat

Nackstöd

För att ge ditt barn det bästa skyddet rekommenderar vi att ditt barns halva öra sitter inuti nackstödet. Den exakta positionen för maximal säkerhet kan skilja sig åt beroende på bilbarnstol och därför blir det extra viktigt att läsa manualen för just din bilbarnstol. Till exempel har Axkid Minikid 2 automatiskt nackstöd. Det innebär att nackstödet automatiskt anpassar sig efter barnets längd och storlek, vilket möjliggör för maximal säkerhet.

Krockkudde

En bakåtvänd bilbarnstol ska aldrig installeras med en aktiv krockkudde (airbag) i framsätet. Idag erbjuder de flesta biltillverkare säker borttagning av krockkudden. När krockkudden är urkopplad går det bra att ha den bakåtvända bilbarnstolen i framsätet. När det gäller en framåtvänd bilbarnstol i framsätet på passagerarsidan, är den grundläggande regeln att krockkudden måste avaktiveras om barnet är under 140 cm. Det finns dock idag nyare bilar som har krockkuddar där alla som färdas framåtvänd, oavsett längd, kan sitta trots att krockkudden är aktiv. Det är därför viktigt att du läser bilens instruktionsbok eller kontrollerar med din biltillverkare vad som gäller för din bil. Observera att sidokrockkuddar inte utgör någon fara för barn oavsett om de åker i en bakåtvänd eller framåtvänd bilbarnstol.