Därför ska ditt barn sitta i en bakåtvänd bilbarnstol upp till 6-7 års ålder

Visste du att den bakåtvända bilbarnstolen är en svensk uppfinning? Den bakåtvända bilbarnstolen uppfanns på 1960-talet och är en av anledningarna till att Sverige är bäst i världen på att skydda barn i trafiken.

Flera studier baserat på verkliga olyckor, visar att små barn som åker framåtvänt löper hela fem gånger högre risk att dö eller skadas svårt vid krock eller kraftig inbromsning, jämfört med barn i bakåtvända bilbarnstolar.

Tittar man på svensk olycksstatistik och jämför med siffror från andra länder kan man se att i länder där man låter barnet åka framåtvänt redan från ett års ålder, ökar andelen skadade barn med 4 gånger från åldersintervallet noll till ett år.

I Sverige ser vi en ökning av skadefrekvens först vid åldersintervallet tre till fyra år. Det vill säga vid den åldern svenska föräldrar låter barnet åka framåtvänt. Ökningen av skadorna är dock inte lika kraftiga eftersom barnets nacke har hunnit växa till sig och blivit starkare.

På en nio månaders bebis sitter 25% av barnets vikt i huvudet och motsvarande siffra för en vuxen person är 6%.

 

Barnet är inte en miniatyr av den vuxne. Huvudet på ett barn är stort och tungt i förhållande till kroppen samt att muskulatur och ligament i nacken inte är tillräckligt utvecklande.

Vid en frontalkollision, som är den absolut vanligaste kollisonstypen, ökar risken för stora nackskador och dödsfall kraftigt om du sitter i en framåtvänd bilbarnstol. Belastningen på huvud, nacke och ryggrad blir betydligt lägre i en bakåtvänd bilbarnstol. Anledningen är att den bakåtvända bilbarnstolen ger stöd för både huvud och nacke då huvud och kropp bromsas upp samtidigt. När man sitter i en framåtvänd bilbarnstol slungas överkroppen i krockögonblicket framåt tills bilbältet stoppar farten, men huvudet fortsätter framåt med samma hastighet som bilen hade innan krocken. En stor belastning läggs då på nacken för att hejda huvudets framåtrörelse.

För barn som sitter i en bakåtvänd bilbarnstol räddas minst nio av tio från skador.

Många rekommenderar att barn ska färdas i en bakåtvänd bilbarnstol till minst 4–5 år. Vi på Axkid rekommenderar alltid att dina barn ska åka i en bakåtvänd bilbarnstol så långt som det är möjligt, upp till 25kg och gärna upp till 6 år ålder. Anledningen är att skyddseffekten i en bakåtvänd bilbarnstol är 90–95% jämfört med 60–70% i en framåtvänd bilbarnstol. För barn som sitter i en bakåtvänd bilbarnstol räddas minst nio av tio från skador.

Källa: Folksam och NTF

Bakåtvända bilbarnstolar

Bilbarnstolsguide