Det svenska Plustestet – framåtvänt vs bakåtvänt

En plustestad bilbarnstol garanterar att ditt barn inte utsätts för livshotande höga nackkrafter vid en frontalkollision. I Sverige är vi världsledande när det kommer till barnsäkerhet i bil och det är därför inte förvånade att plustestet är ett svenskt godkännande.

Tommy Pettersson, chef för krocklabbet vid VTI i Linköping, skapade huvudsakligen godkännandet 2009 och till skillnad från andra tester inom EU, garanterar plus-certifieringen att bilbarnstolen skyddar barnet även mot höga krafter i nacken. Plustestet är ett kompletterande test som utförs av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, på bilbarnstolar som är avsedda för den europeiska marknaden. Plustestade bilbarnstolar finns i två utföranden när det kommer till godkännanden, max 18 kg med ISOFIX eller max 25 kg för bältesmonterade bilbarnstolar.

Vad många inte vet är att krocktestet i detta godkännande är extremt krävande och att många bilbarnstolar slutar i spillror efter genomgånget test. Det är främst tre faktorer som gör plustestet extremt påfrestande:

1. Högre hastighet. Hastigheten är högre normalt jämfört med den hastighet som används vid våra europeiska godkännanden ECE R44 samt UN-ECE R129, även kallad ”i-Size”.

2. Mycket kort bromssträcka. Den korta bromssträckan gör att påfrestningarna på bilbarnstolen blir brutala, ju kortare bromssträcka desto mer våldsamma blir krafterna.

3. Mäter noggrant krafterna i krockdockans nacke med sensorer. För att göra plustestet ännu svårare använder man inte bara högre hastighet och kortare bromssträcka utan man mäter även noggrant krafterna i krockdockans nacke med sensorer. Vilket innebär att framåtvända bilbarnstolar inte har någon chans att klara plustestet eftersom nackkrafterna på krockdockan blir för höga. Framåtvända bilbarnstolar ger inget skydd eller stöttning för huvudet och vid en frontalkrock blir helt enkelt belastningen i nacken livshotande hög. En ganska bra motivering att åka bakåtvänt längre tycker vi.

Till skillnad från det vanliga godkännandet är plustestet en märkning som är frivillig och det är upp till tillverkaren att plustesta bilbarnstolen eller inte. Alla Axkids bakåtvända bilbarnstolar är plustestade.

Plustest framåtvänd i bältesstol vs bakåtvänd bilbarnstol

Alla bilbarnstolar som är godkända enligt ECE R44 är krocktestade, men vad många inte vet är att en bakåtvänd bilbarnstol testas både i krock framifrån och bakifrån. Det innebär att den bakåtvända bilbarnstolen måste klara både en frontalkrock och krock bakifrån för att bli godkänd. Detta till skillnad från framåtvända bilbarnstolar som endast testas i krock framifrån.

Som förälder har du med all säkerhet läst att bilbarnstolen som du väljer även ska vara Europagodkänd och E-märkt enligt ECE-reglementet. Det som inte framgår lika tydligt är vad det egentligen innebär eller hur testerna genomförts. Självklart är det av högsta vikt att bilbarnstolen som du väljer att köpa till ditt barn är EU-godkänd men tester som utförs enligt ECE-reglementet tar dock ingen hänsyn till krafterna i nacken. Det är därför viktigt att se till att din bilbarnstol även är Plustestad.

Bakåtvända bilbarnstolar

Bilbarnstolsguide